Szukaj

Rodzaj:

Wydawnictwo:

Cena:

PARKI  KRAJOBRAZOWE W POLSCE

PARKI KRAJOBRAZOWE W POLSCE

Autor: B. Raszka, P. Krajewski, R. Kalbarczyk, E. Kalbarczyk, K. Kasprz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dragon
Nr wydania: I
Rok wydania: 2015
Format: 24 x 34 cm
Objętość: 448 stron
Oprawa: twarda, szyta, lakierowana, papier kredowy wysokiej jakości
ISBN: 978-83-7887-096-8

124.00 PLN
Dodaj PARKI  KRAJOBRAZOWE W POLSCE do kosza

Opis

W wyniku wielomiesięcznej pracy zespołu redakcyjnego Wydawnictwa DRAGON oraz zaangażowaniu zespołu naukowców z trzech krajowych uniwersytetów, mamy przyjemność zaprezentować Państwu efekt ich pracy w postaci pięknie wydanego albumu zatytułowanego: Parki Krajobrazowe w Polsce. Warto w tym miejscu podkreślić, że prezentowane opracowanie, wypełnia dotkliwą lukę na naszym rynku wydawniczym, gdyż ostania publikacja, która w porównywalnej formie omawiała tematykę parków krajobrazowych w naszym kraju, ukazała się w roku 2004.

Parki krajobrazowe, obok parków narodowych, pozostają jednym z najważniejszych elementów ochrony krajobrazu w naszym kraju. Idea ich tworzenia zrodziła się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i bardzo szybko została zrealizowana bo już w roku 1976 utworzono Suwalski Park Krajobrazowy. Obecnie istnieje w naszym kraju 121 parków krajobrazowych. Najwięcej parków krajobrazowych znajduje się w województwie lubelskim ( siedemnaście ) a najmniej w województwie podlaskim – zaledwie trzy. Łączna powierzchnia wszystkich parków krajobrazowych w naszym kraju wynosi ponad 2,5 miliona hektarów co stanowi ponad 8% powierzchni naszego kraju. Największym pod względem zajmowanej powierzchni jest Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, obejmujący swym zasięgiem ponad 84 tys. hektarów. Podstawą prawną do tworzenia parków krajobrazowych w naszym kraju jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z zamieszczoną w tej ustawie definicją „parki krajobrazowe są obszarami chronionymi ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem ich tworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Park krajobrazowy tworzony jest w drodze uchwały sejmiku województwa (do końca czerwca 2009 było to rozporządzenie wojewody) po uzgodnieniu z właściwą miejscową   radą gminy. Na terenie parku krajobrazowego prowadzi się działalność gospodarczą ( np. uprawę roli ) ale zachowaniem szczególnej troski o zachowanie środowiska.

W prezentowanym opracowaniu, scharakteryzowano wszystkie parki krajobrazowe w naszym kraju, których obecnie jest 121. Warto zauważyć, że w wielu opracowaniach wymienia się różne ich liczy, ( od 120 do 122 ) co wynika z nieprecyzyjności autorów. Najczęściej błędna liczba parków wynika z faktu, że prawnie istnieją dwa parki krajobrazowe o tej samej nazwie - Nadgoplański Park Tysiąclecia – jeden w województwie kujawsko-pomorskim i drugi w woj. wielkopolskim. Ten ostatni został utworzony w 2009 roku i jest „najmłodszym” w naszym kraju. Druga sytuacja, która bardzo często rodzi pomyłki to Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, prawnie funkcjonujący jako jeden choć w przeszłości były to dwa oddzielne parki.

Charakterystyka poszczególnych parków, w niniejszej publikacji, zawiera podstawowe dane dotyczące roku ich utworzenia, powierzchni, położenia geograficznego i administracyjnego, omówienie najważniejszych walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Autorzy opracowania starali się także przybliżyć Czytelnikowi główne ekosystemy oraz rzadkie okazy fauny i flory, występujące na terenie parku. Istotne z punktu widzenia turysty mogą się okazać także zamieszczone informacje o najcenniejszych zabytkach, obiektach chronionych, rezerwatach i pomnikach przyrody, jakie występują na terenie parku. W wielu przypadkach podano także cały szereg ciekawostek czy zdarzeń historycznych jakie miały miejsce na terenie danego parku krajobrazowego. W każdym przypadku, podano także dane teleadresowe zarządu parku oraz bardzo pomocne dane o bazie noclegowej ( jeśli takowa istnieje ). Bardzo ciekawemu opisowi towarzyszą przepiękne fotografie najciekawszych obiektów przyrodniczych oraz fotografie zwierząt charakterystycznych dla danego parku. Takie ujęcie sprawia, że ten przepiękny album staje się nie tylko kompendium wiedzy na temat parków krajobrazowych w Polsce, ale może stanowić znakomitą pomoc w edukacji ekologicznej na wielu szczeblach nauczania. Oprócz ochrony przyrody i krajobrazu, parki spełniają szereg innych, ważnych funkcji. Do najistotniejszych należą oczywiście funkcje turystyczne i edukacyjne. Aby umożliwić turyście zwiedzenie najbardziej interesujących obiektów w parku, buduje się specjalne ścieżki rowerowe, wyznacza szlaki, ustawia tablice informacyjne, buduje parkingi i pola namiotowe. Bardzo często dyrekcje parków wyznaczają dla odwiedzających specjalne ścieżki przyrodnicze. Działalność edukacyjna polega na organizowaniu różnego rodzaju form edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej oraz opracowywaniu i wydawaniu odpowiednich wydawnictw. Na terenie wielu parków działają także tzw. „zielone szkoły”. Te wszystkie działania mają za zadanie podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia naszego społeczeństwa.

Opracowanie zostało wydane bardzo starannie pod względem edytorskim. Duży format pozwolił na zamieszczenie fotografii w znacznym rozmiarze, na których widać wiele małych elementów. Autorzy opracowania dołożyli wielu starań aby prezentowane treści były jak najbardziej aktualne ale wszyscy powinniśmy pamiętać, że na skutek działalności człowieka jak i samej natury, wiele elementów przyrodniczych ulega zmianie.

Pozostałe produkty w tej kategorii

Ssaki Świata
99.00 PLN

Dostępny od ręki

Złoty Kodeks Gnieźnieński
460.00 PLN

Dostępny od ręki

BAJKI  LA FONTAINE’A
106.00 PLN

Dostępny od ręki

Wielka Ilustrowana Księga Łowiectwa
149.00 PLN

Dostępny od ręki