Szukaj

Rodzaj:

Wydawnictwo:

Cena:

ZIEMIA (Kompendium wiedzy o planecie)

ZIEMIA (Kompendium wiedzy o planecie)

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo SBM
Nr wydania: I
Rok wydania: 2017
Format: 25 x 34 cm
Objętość: 448 stron
Oprawa: twarda, szyta, lakierowana obwoluta
ISBN: 978-83-8059-408-1

129.00 PLN
Dodaj ZIEMIA (Kompendium wiedzy o planecie) do kosza

Opis

Autorami, tego znakomicie wydanego albumu, są pracownicy naukowi reprezentujący Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Prezentowana publikacja, wydana przez Wydawnictwo SBM, jest zupełnie nowym opracowaniem wiedzy o naszej planecie, w oparciu o najnowsze wyniki badań, uzyskanych w trakcie najnowszych eksperymentów naukowych oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi naukowych np. teleskopu Hubble’a. Interdyscyplinarny charakter publikacji sprawia, że w jednym miejscu omówione zostały zagadnienia z wielu dziedzin naukowych: biologia, geografia, geologia, klimatologia, botanika, zoologia, hydrologia czy demografia. Treść merytoryczna albumu została podzielona na 25 rozdziałów. Autorzy rozpoczynają swoją naukową opowieść o Ziemi niejako z kosmicznej perspektywy, opisując jej umiejscowienie w Układzie Słonecznym, dalej Drodze Mlecznej i wreszcie we wszechświecie. Przy tej okazji możemy się dowiedzieć wielu bardzo ciekawych informacji o innych planetach naszego Układu Słonecznego, a wszystkie te informacje zostały wzbogacone, przepięknymi fotografiami wykonanymi przez sondy kosmiczne oraz wspomniany już wcześniej teleskop Hubble’a. W kolejnych dwóch rozdziałach omówiono przestrzeń otaczającą naszą Planetę czyli jej atmosferę oraz zjawiska w niej zachodzące. Dzięki wykorzystaniu kolorowych rycin oraz fotografii, łatwo możemy zrozumieć dlaczego w pogodny dzień nad naszymi głowami rozciąga się błękitne niebo a zachody słońca często przybierają czerwonawe barwy.

W kolejnych rozdziałach autorzy omawiają, powszechnie obecną a zarazem niezwykłą substancję, jaką jest woda. Globalne zasoby wody zgromadzone na Ziemi nazywamy hydrosferą. Przyjmuje się, że ilość wody, tworzącej hydrosferę, jest wielkością stałą. Zasadnicze zasoby wody na Ziemi zgromadzone są w oceanach i morzach ( 96,5 % ). Pozostała część to wody tworzące lodowce, stałą pokrywę śnieżną oraz wody podziemne. Warto zwrócić uwagę, że objętość ziemskiej wody zgromadzona w jeziorach i rzekach jest bardzo mała i wynosi odpowiednio 0,013% i 0,0002% w stosunku do całości. Ciekawym zagadnieniem, rzadko poruszanym w opracowaniach popularnych, są zasoby wód podziemnych. To właśnie dzięki obecności wód podziemnych możliwe jest życie ludzi, zwierząt i roślin w takich miejscach jak pustynne oazy. Oddzielną kategorię wód podziemnych stanowią wody mineralne, wykorzystywane szeroko w sanatoriach i ośrodkach balneologicznych. Na koniec części poświęconej naszej ziemskiej wodzie, autorzy wyjaśniają jak powstają źródła – nazywane cudami natury oraz niezwykle widowiskowe - gejzery.

Kolejna część, prezentowanej publikacji, poświęcona została budowie i dynamice wnętrza Ziemi.
Naukowcy, zajmujący się problematyką budowy wewnętrznej naszej planety, uświadamiają nam że mimo wieloletnich badań, wnętrze Ziemi nadal kryje wiele zagadek. Wynika to między innymi z faktu, że wnętrze naszej planety, poza wierceniami geologicznymi, może być badane tylko metodami pośrednimi. Najczęściej jest to analiza przebiegu fal sejsmicznych oraz analiza różnic pola grawitacyjnego i magnetycznego Ziemi. Mimo tych trudności, już ponad 100 lat temu odkryto, że wnętrze Ziemi posiada budowę warstwową. W kolejnych dwóch rozdziałach opisane zostały trzęsienia ziemi oraz zjawiska plutonizmu i wulkanizmu. Dzięki wykorzystaniu kolorowych rycin oraz fotografii, te skomplikowane zjawiska występujące w niektórych miejscach naszej planety, okazują się nie takie trudne do zrozumienia. Końcowy rozdział dotyczący budowy wnętrza Ziemi, omawia minerały tworzące skorupę ziemską.

W następnych rozdziałach, tego obszernego opracowania, scharakteryzowano wszystko to co znajduje się na powierzchni naszej planety. W pierwszej kolejności autorzy opracowania przybliżają nam formy utworzone z materii nieożywionej: góry, pustynie, obszary polarne, jaskinie. Jest zrozumiałym, że przy opisie poszczególnych form geologicznych, największy nacisk położono na wyjaśnienie sposobów ich powstania, budowę geologiczną oraz najistotniejsze procesy niszczące zachodzące na ich powierzchni.

Obok form geologicznych utworzonych z materii nieożywionej, na naszej pięknej Planecie istnieje przecież życie, przejawiające się w różnorakich formach i postaciach. Te zagadnienia zostały bardzo szeroko omówione w dwóch kolejnych rozdziałach: Świat roślin i grzybów oraz Świat zwierząt. Obok naukowej analizy, wyjaśniającej mechanizm narodzenia się życia na Ziemi, autorzy zapoznają nas wieloma gatunkami roślin, grzybów i zwierząt, wyjaśniając mechanizmy ich rozmnażania oraz obrony przed zagrożeniami powodowanymi działalnością człowieka. Uzupełnieniem tekstu są przepiękne fotografie roślin i zwierząt wykonane w ich naturalnych warunkach bytowania.

W końcowej części albumu została zamieszczona krótka charakterystyka 194 państw umiejscowionych na poszczególnych kontynentach. Encyklopedyczne opisy krajów poprzedza mapa polityczna świata, która uwzględnia najnowsze zmiany jakie miały miejsce na kontynencie afrykańskim – powstanie państwa Sudan Południowy. Zamieszczone opisy każdego kraju zawierają podstawowe dane: pełną nazwę, wzór flagi, wielkość powierzchni, liczbę ludności, nazwę stolicy, język urzędowy, wielkość budżetu przypadającą na jednego mieszkańca wyrażoną w dolarach amerykańskich oraz nazwy największych miast. Obok danych statystyczno-encyklopedycznych, autorzy każdorazowo przytaczają najważniejsze informacje charakteryzujące omawiany kraj np. wymieniają najważniejsze złoża naturalne, najistotniejsze źródła utrzymania ludności, walory turystyczne itp.

Merytoryczna część albumu kończy się indeksem użytych nazw oraz obszerną bibliografią tematyczną.
Ze względu na formę przekazu oraz nowatorskie ujęcie tak obszernej tematyki, prezentowana publikacja jest czymś wyjątkowym na naszym rynku wydawniczym. Jej lektura pozwala na znaczne poszerzenie wiedzy z zakresu historii Ziemi, natomiast dzięki wykorzystaniu nowoczesnej grafiki, wiele skomplikowanych zjawisk i procesów zachodzących na naszej planecie, stało się zrozumiałymi nie tylko dla specjalistów.

UWAGA!

W tej formie edytorskiej, publikacja będzie dostępna tylko w Klubie Miłośników Książki

Pozostałe produkty w tej kategorii

100 Najpiękniejszych obrazów
109.00 PLN

Dostępny od ręki

Anioły
129.00 PLN

Dostępny od ręki

El Greco
49.00 PLN

Dostępny od ręki

IKONY ROSYJSKIE. Tematy. Arcydzieła
promocja
159.00 PLN

Dostępny od ręki

Ikony w Polsce
110.00 PLN

Dostępny od ręki

IMPRESJONIŚCI
promocja
199.00 PLN

Dostępny od ręki