Szukaj

Rodzaj:

Wydawnictwo:

Cena:

Historia Marynarki Wojennej

Historia Marynarki Wojennej

Autor: Norbert Haładaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo SBM
Nr wydania: I
Rok wydania: 2018
Format: 25 x 30 cm
Objętość: 448 stron
Oprawa: twarda, szyta, lakierowana obwoluta, papier kredowy albumowy
ISBN: 78-83-8059-654-2

127.00 PLN
Dodaj Historia Marynarki Wojennej do kosza

Opis

Prezentowana publikacja jest jedną z nielicznych jakie ukazały się na naszym krajowym rynku wydawniczym, która w tak kompleksowy sposób przybliża nam dzieje marynarki wojennej na świecie. Jej autorem jest Norbert Haładaj, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, którego wieloletnie zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii batalii morskich. W swym autorskim dziele, opowiadając o najsłynniejszych bitwach morskich, jakie miały miejsce w dziejach naszej europejskiej cywilizacji, opisuje jednocześnie wygląd i konstrukcję okrętów wojennych, jakich w tych bitwach używano. Swoją opowieść o dziejach marynarki wojennej, autor przedstawia w ujęciu chronologicznym, uwzględniając następujące po sobie epoki kulturowe czyli starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne oraz teraźniejszość. Sugestywne opisy uzupełnia bardzo obszerny materiał faktograficzny: dawne ryciny, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, plany miast i fotografie.

Autor zdając sobie sprawę, że przedstawiając historię okrętów i flot wojennych, będzie zmuszony często używać pojęć przynależnych ściśle do tej tematyki, których znaczenie może sprawić czytelnikowi pewne trudności. Nie wszyscy np. muszą znać różnicę pomiędzy okrętem a statkiem, nie mówiąc już o nazwach części ożaglowania czy wyposażenia okrętów. Znaczenie tych najtrudniejszych pojęć zostało wyjaśnione we wstępie do zasadniczej części opracowania. Najistotniejsze wydarzenia, w dziejach światowej marynarki wojennej, zostały obszernie przedstawione w ośmiu rozdziałach:

 1. Czasy prehistoryczne
 2. Stąd do starożytności
 3. Średniowiecze – wieki nie całkiem ciemne (V – XV w.)
 4. Od śródziemnomorskich galer do żaglowych okrętów liniowych (Czasy nowożytne do pierwszej połowy XIX w.)
 5. Para i pancerz (1812 – 1914)
 6. Okręty na rzekach i jeziorach
 7. Obyś żył w ciekawych czasach... (1914 – 1945)
 8. Od zakończenia II wojny światowej do dziś

Każdy z tych rozdziałów autor poprzedza dosyć obszernym wstępem, w którym wyjaśnia najważniejsze zagadnienia, które będą omówione na następnych stronach. I tak np. we wstępie do rozdziału Czasy prehistoryczne, autor odpowiada na podstawowe pytanie – dlaczego ludzie wymyślili statki wodne? W kolejnych rozdziałach omówione zostały zasady konstrukcji najstarszych okrętów oraz metody ich napędu. Omawiając zasady budowy okrętów oraz sposób ich wykorzystania w czasie bitew morskich, autor bardzo często zamieszcza ryciny oraz zdjęcia pochodzące z odkryć archeologicznych, które ułatwiają zrozumienie poruszanych zagadnień. W podrozdziale Wojny i bitwy morskie greckiego świata, autor próbuje skonfrontować fakty historyczne z poetyckimi opisami floty Achajów przeprawiających się drogą wodną pod Troję, które odnajdujemy w Iliadzie i Odysei Homera. W tej części opracowania znajdziemy także bardzo ciekawy i niezwykle rzadko poruszany temat, wyjaśniający zasady konstrukcji oraz sposoby walki na okrętach Dalekiego Wschodu. W rozdziale opisującym morskie dzieje wojenne w okresie średniowiecza, napotykamy po raz pierwszy informacje o flocie Królestwa Polskiego. Dzieje się tak przy opisie bitwy morskiej jaka miała miejsce na wodach Zalewu Wiślanego w 1463 roku. W tej historycznej bitwie, zakończonej zwycięstwem strony polskiej, starły się flotylle gdańsko-elbląska z krzyżacką. Na kolejnych stronach opisane zostały między innymi długie łodzie wikingów, śródziemnomorskie galery oraz karawele, karaki i galeony portugalskich i hiszpańskich odkrywców ( Marco Polo, Ferdynanda Magellana, Krzysztofa Kolumba ). Jak pisze sam autor „ Książka o dziejach okrętów wojennych nie może się obejść bez opisu jedynej w polskiej historii nowożytnej zwycięskiej bitwy morskiej” która miała miejsce 28 listopada 1627 roku w Zatoce Gdańskiej – znana jako bitwa pod Oliwą. Chociaż marzenia, aby przy napędzie okrętów wojennych uniezależnić się od sił natury czy ludzkich mięśni, mieli już starożytni, to ich realizacja spełniła się dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku. Wynaleziony przez James’a Watt’a silnik parowy stał się doskonałym napędem dla jednostek pływających. Początek wieku XIX jest momentem kiedy powstają pierwsze krążowniki, niszczyciele, pierwsze torpedowce i kontrtorpedowce a także pierwsze statki podwodne. Ponieważ w tym okresie było możliwe już wykonywanie fotografii, w albumie znajdują się piękne archiwalne zdjęcia tych okrętów. Początek wieku XX to wybuch I wojny światowej oraz początek kariery samolotów w marynarce wojennej. Pojawiają się także pierwsze lotniskowce. Historię polskiej marynarki wojennej autor albumu przedstawił w dwóch oddzielnych podrozdziałach: Flotylla jak cała flota, czyli Polska Marynarka Wojenna na śródlądziu oraz Polskie okręty podczas drugiej wojny światowej. W pierwszym rozdziale, autor omawia historię powstania naszej marynarki wojennej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Natomiast w rozdziale drugim przedstawia pełne zestawienie floty jaką nasz kraj dysponował w przededniu wybuchu II wojny światowej. W dalszej części rozdziału przedstawia także losy każdego z naszych okrętów wojennych w czasie wojny i w okresie powojennym. W rozdziale kończącym, uwaga autora skupiła się wokół nowego napędu okrętów czyli atomowego stosu. Nowe możliwości napędu okrętów spowodowały, że w ostatnich dziesięcioleciach powstały gigantycznych rozmiarów jednostki wojenne – lotniskowce oraz wielkie okręty podwodne. Potencjał militarny każdego z nich jest tak duży, że wystarczy jedna jednostka aby unicestwić nie jeden średniej wielkości kraj. Ozdobą tego rozdziału są przepiękne, rozkładowe zdjęcia tych jednostek np. najnowszego brytyjskiego lotniskowca, zwodowanego w roku 2017: HMS „Queen Elizabeth”.

Przedstawiony album został bardzo starannie wydany pod względem edytorskim. Chociaż zamieszczony tekst ma charakter popularnonaukowy, to jednak ilość zgromadzonego materiału historycznego jest tak duża, że zadowoli nie jednego zawodowego historyka. Duży format, twarda oprawa, gruby papier kredowy, to kolejne atrybuty tego unikatowego albumu.

Pozostałe produkty w tej kategorii

Ssaki Świata
99.00 PLN

Dostępny od ręki

BAJKI LA FONTAINE’A
106.00 PLN

Dostępny od ręki

Wielka Ilustrowana Księga Łowiectwa
149.00 PLN

Dostępny od ręki

BAŚNIE BRACI GRIMM
106.00 PLN

Dostępny od ręki

DZIEŁA WYBRANE Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
promocja
125.00 PLN

Dostępny od ręki