Szukaj

Rodzaj:

Wydawnictwo:

Cena:

RZEKI  ŚWIATA

RZEKI ŚWIATA

Autor: Piotr Czubla, Sławomir Kobojek, Andrzej Nowak, Marcin Turczyn

Wydawnictwo: Wydawnictwo SBM
Nr wydania: I
Rok wydania: 2018 (listopad )
Format: 25 x 31 cm
Objętość: 448
Oprawa: twarda, szyta, lakierowana obwoluta, papier kredowy albumowy

99.00 PLN

Brak na stanie

Opis

Zupełnie świeży i bardzo starannie wydany album, „Rzeki Świata”, wypełnia dotkliwą lukę na krajowym rynku księgarskim, z zakresu literatury poświęconej światowej hydrosferze. Na potwierdzenie tego spostrzeżenia warto przypomnieć, że ostatnia porównywalna publikacja nosząca tytuł „Wielkie rzeki świata”,  ukazała się w naszym kraju w roku 2006, staraniem Wydawnictwa Pascal.  Przedkładana, obszerna publikacja, jest zwieńczeniem ponad rocznej pracy zespołu pracowników naukowych, związanych zawodowo z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem finalnym ich pracy twórczej jest niniejszy album, w którym obszernie scharakteryzowano 68  rzek przepływających przez terytoria sześciu kontynentów.

Ważnym elementem uzupełniającym i dokumentującym informacje zawarte w tekście są bardzo liczne fotografie prezentujące najważniejsze i najciekawsze miejsca, znajdujące się na trasach przepływu opisywanych rzek. W przypadkach niektórych rzek ( zwłaszcza tych azjatyckich ), zamieszczone w albumie zdjęcia są prawdopodobnie prezentowane po raz pierwszy. Niezwykle ujmujące opisy, wybranych przez autorów, rzek poprzedza obszerny wstęp, autorstwa profesora Piotra Czubla, w którym wyjaśniono cały szereg podstawowych pojęć naukowych, używanych przy charakterystyce ziemskiej hydrosfery ( np. działy wodne, zlewiska, rzeki alochtoniczne, reżim hydrologiczny ). Autor wstępu objaśnia także dlaczego gospodarka zasobami wodnymi jest tak ważna dla życia społecznego i gospodarczego każdego kraju.

Wszechstronna charakterystyka największych rzek świata, została zaprezentowana kontynentalnie. Liczbowa reprezentacja przedstawia się  następująco: Europa – 16; Azja – 20; Afryka – 7; Ameryka Północna- 10; Ameryka Południowa- 11; Australia i Oceania – 4. Opisy każdej z wybranych  rzek, autorzy prezentują w formie obszernego eseju, w którym wyróżniono dwa podrozdziały zatytułowane: „Bieg rzeki” i „Życie rzeki”. Dane encyklopedyczne przynależne każdej z opisywanych rzek ( długość, powierzchnia dorzecza, wielkość przepływu, nazwy państw przez które płynie, nazwę zlewiska ), przedstawiono w formie tabelarycznej. Specjalnie dla tego wydania, dla każdej z prezentowanych rzek, przygotowano schematyczne mapy biegu rzek, pozwalające zorientować się w jakiej części kontynentu opisywana  rzeka płynie.

Już przy opisie pierwszej z rzek – Duero – płynącej na Półwyspie Iberyjskim – zorientujemy się, że forma prezentacji informacji, przyjęta przez autorów jest niezwykle ciekawa a tym samym zachęcająca do dalszego czytania. Przybliżając podstawowe dane, charakteryzujące tę rzekę, autorzy niejako przemycają   szereg ciekawostek historycznych, przyrodniczych, kulturalnych i obyczajowych, związanych z miejscami przez które przepływa. I tak np. możemy się dowiedzieć, że w miejscowości Zamora,  mieście leżącym w dolinie Duero, w roku 1158 miało miejsce wydarzenie zwane pstrągową rebelią, czyli bunt ludności przeciw władzy w walce o pierwszeństwo do zakupu pstrąga. Jest rzeczą oczywistą, że dla Czytelników wychowanych w kulturze europejskiej, największą ciekawość budzić będą opisy rzek toczących swoje wody na innych kontynentach. Dotyczy to zwłaszcza wielkich rzek płynących na kontynencie  azjatyckim oraz tych płynących przez terytorium Rosji (np.  Jenisej, Lena, Irtysz, Kołyma, Amur, Jangcy, Mekong, Ganges czy Jordan ). Jeśli nawet podstawowe informacje o tych rzekach były dostępne w opracowaniach encyklopedycznych, to materiał zdjęciowy zgromadzony w niniejszym opracowaniu będzie miłym zaskoczeniem dla niejednego Czytelnika. Zapoznając się z materiałem opisującym te monumentalne rzeki płynące np. przez tereny Syberii, na zamieszczonych fotografiach mamy możność podziwiać nieskazitelne piękno syberyjskiej tajgi. Ale jednocześnie autorzy nie uciekają od pokazania czym kończy się niekontrolowana i rabunkowa eksploatacja ich wód. Takim przykładem jest Syr-daria, rzeka o długości  2212 km, kończąca swój bieg w Jeziorze Aralskim na pograniczu Kazachstanu i Uzbekistanu. Na skutek rabunkowej eksploatacji jej wód, jaka miała miejsce na drodze przepływu ( wody rzeki były wykorzystywane do nawadniania pól ), do Jeziora Aralskiego Syr-daria dostarczała coraz mniej wody, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia się jego powierzchni z 68,9 tys. km 2  do 8, 2 tys. km 2  w 2009 roku. W ślad za tym doszło zasolenie wody i tym samym życie biologiczne w tym jeziorze w praktyce zamarło. Spośród opisanych 10 rzek Ameryki Północnej, przynajmniej trzy – Missisipi, Kolorado, oraz Rio Grande znane są jako plany filmowe wielu westernów ( np. Przełomy Missouri z Marlonem Brando w roli głównej ). W Ameryce Południowej nie sposób nie wspomnieć o największej rzece świata, czyli Amazonce, której powierzchnia dorzecza przekracza 7 mln km 2. Powierzchnia dorzecza Amazonki dorównuje więc prawie powierzchni Australii.

Podobnie jak w przypadku rzek syberyjskich, tak i tutaj opisowi tej gigantycznej rzeki towarzyszą urzekające fotografie nadrzecznej fauny i flory. Warto zaznaczyć, że dotąd nie rozstrzygnięto ostatecznie sporu, która z rzek: Amazonka czy Nil są najdłuższymi rzekami na naszej planecie. Jednym z największych dopływów Amazonki jest rzeka Ukajali, której fauna, flora oraz mieszkające nad nią plemiona indiańskie, zostały opisane przez naszego badacza, podróżnika i pisarza Arkadego Fiedlera w książce „Ryby śpiewają w Ukajali”. Z zaskoczeniem należy natomiast przyjąć, że przy opisie źródeł Amazonki, autorzy nie wspominają o naszym wybitnym podróżniku i odkrywcy Jacku Pałkiewiczu, który w roku 1996 odkrył źródła Amazonki, co zostało nawet uwiecznione odpowiednim obeliskiem. Na koniec tego krótkiego przeglądu słów kilka o najdłuższej rzece Nowej Zelandii – Waikato. Być może te 425 km długości nie robi większego wrażenia przy Amazonce, Lenie a nawet naszej Wiśle, ale czystość jej wód jeszcze przez wiele dziesięcioleci będzie niedościgłym wzorcem dla wielu rzek w innych krajach i kontynentach.

Chociaż rzeki w rozrachunku ziemskiej hydrosfery, skupiają niewielki ułamek wody na Ziemi, to od zawsze spełniały ważną funkcję w egzystencji człowieka i otaczającej go przyrodzie. Jeśli sobie uświadomimy, że prawdopodobnie to wzdłuż ich koryt wyrastały na naszej planecie pierwsze rośliny, które z kolei stawały się pożywieniem dla pierwszych pra –zwierząt, wypełzających z morskich otchłani na stały ląd, to zrozumiemy jak ważną rolę odegrały dla życia na Ziemi. Życie, którego jesteśmy cząstką, zrodziło się w wodzie i nam, jako rozumnym jego spadkobiercom, przypadł obowiązek zadbać aby te strumienie życia cieszyły swym urokiem następne pokolenia.  

Prezentowany album został wydany z niezwykłą dbałością pod względem edytorskim. Blok publikacji został oprawiony w twardą szytą oprawę, którą zabezpiecza kolorowa obwoluta. Całość opracowania została wydrukowana na grubym papierze kredowym o wysokiej gramaturze gwarantującej jego wieloletnią użyteczność.

UWAGA!

Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy cenny upominek w postaci drugiej książki.

Pozostałe produkty w tej kategorii

Idąc za wilkiem
120.00 PLN

Dostępny od ręki

Las w obiektywie leśników
69.00 PLN

Dostępny od ręki

MAZURY. Między niebem a wodą
122.00 PLN

Dostępny od ręki

PTAKI  POLSKI
99.00 PLN

Dostępny od ręki

Ptaki Polski, Tom 1 i 2
199.00 PLN

1-4 dni

Zwierzęta w obiektywie leśników
69.00 PLN

Dostępny od ręki