Szukaj

Rodzaj:

Wydawnictwo:

Cena:

Wielki Atlas Świata

Wielki Atlas Świata

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dragon
Nr wydania: I
Rok wydania: 2019 maj
Format: 25 x 35 cm
Objętość: 376
Oprawa: twarda, szyta, papier albumowy, kredowy
ISBN: 978-83-7887-981-7

139.00 PLN
Dodaj Wielki Atlas Świata do kosza

Opis

Przedstawiany Państwu „Wielki Atlas Świata”, jest najbardziej aktualnym dziełem kartograficznym jakie ukazuje się w naszym kraju, w ostatniej dekadzie XXI wieku. Prezentowana edycja atlasu Wydawnictwa DRAGON, została dokonana na podstawie uzyskanej licencji od uznanego na całym świecie, niemieckiego wydawnictwa Kunth Verlag. Autorzy opracowania zapewniają, że użyte w atlasie nazwy krajów i ich granice, są zgodne z zaleceniami ekspertów ONZ ( Grupa Ekspertów ds. Nazw Geograficznych ) według stanu na 15 luty 2019 roku (np. Eswatini, Macedonia Północna,  Mjanma). Obok najbardziej aktualnych danych, prezentowane opracowanie charakteryzuje: niezwykle wysoka precyzja map, ich czytelność oraz przejrzysty układ prezentacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na zamieszczonych w atlasie mapach umiejscowionych zostało prawie 71 tysięcy obiektów ( m.in. rzeki, góry, lodowce, wulkany, miasta, zabytki, parki i rezerwaty przyrody, obiekty kultury, trasy narciarskie, teatry a nawet kasyna ), to staje się jasnym że „Wielki Atlas Świata” jest nie tylko źródłem informacji geograficznej, ale także niezwykle obszernym kompendium wiedzy, zaspakajającym oczekiwania i potrzeby współczesnego człowieka. Aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom i oczekiwaniom ze strony czytelników, autorzy opracowania musieli szczególną uwagę zwrócić na szybkość wyszukiwania potrzebnych informacji. Obok klasycznych środków pomocniczych: spis treści, legenda oraz obszerny indeks na marginesach map znajdują się dodatkowe informacje ( odsyłacze ) oraz mapy w dokładniejszych skalach pozwalające na odnalezienie szukanego obiektu.

Zasadniczą cześć atlasu stanowią mapy poszczególnych kontynentów, przy czym  na odrębnych mapach przedstawiono: Arktykę i Antarktydę. Ponieważ powierzchnie kontynentów różną się dosyć znacznie pod względem powierzchni, przy ich prezentacji użyto map w różnych skalach ( od 1: 22 000 000 w przypadku Europy do 1: 44 000 000 w przypadku Azji ). Mapę geograficzną prezentowanego kontynentu, każdorazowo,  poprzedza zdjęcie satelitarne jakiegoś jego fragmentu oraz bardzo krótka informacja tekstowa. Na kolejnych stronach zamieszczona została mapa polityczna kontynentu z aktualnym przebiegiem linii granicznych poszczególnych krajów oraz zaznaczeniem umiejscowienia stolicy a także większych miast. W następnej kolejności na mapach o zdecydowanie precyzyjniejszej skali, zostały zamieszczone poszczególne części ( regiony ) prezentowanego kontynentu. W zdecydowanej większości kontynentów, przy prezentacji ich regionów, użyto jednakowej skali: 1 : 4 500 000. Jedynie w przypadku prezentacji regionów Europy, użyto jeszcze dokładniejszej skali 1: 2 250 000.

 

Bez wątpienia cechą charakterystyczną „Wielkiego Atlasu Świata” jest niespotykana dotychczas ilość obiektów naniesionych na mapy poszczególnych kontynentów. Obok tradycyjnych obiektów takich jak: granice państw, rzeki, drogi, miasta, wysokości i nazwy gór oraz  nazwy i głębokości mórz, na mapach regionalnych poszczególnych kontynentów naniesiono w formie piktogramów ( jest ich w sumie ponad 78 500 ),  miejsca i obiekty kultury  (np.  obiekty kultur religijnych, zamki, pałace, grobowce, pomniki, muzea),  atrakcje turystyczne i pomniki przyrody, oraz obiekty sportowe i rekreacyjne np. stadiony, pola golfowe, parki rozrywki.

Niezwykle ciekawym uzupełnieniem części kartograficznej atlasu jest Leksykon Państw Świata, który jest poprzedzony tabelą prezentującą alfabetyczny wykaz międzynarodowych nazw poszczególnych państw. W Leksykonie Państw Świata krótko scharakteryzowano wszystkie uznane przez ONZ kraje oraz wszystkie uznawane terytoria zależne ( w sumie 199 krajów ). Przy każdym  z omawianych krajów zaprezentowano jego flagę oraz podano podstawowe dane: nazwę stolicy, wielkość powierzchni, liczbę ludności, obowiązującą walutę, obowiązujący język ( lub języki ) a także wysokość PKB w $ USA. Obok tego, indeks zawiera krótką informację o historii i gospodarce opisywanego kraju.

Wielki Atlas Świata” wydany przez Wydawnictwo DRAGON, uzupełnia dotkliwą lukę na naszym rynku kartograficznym, jaka miała miejsce w ostatnich latach. Przypomnijmy, że porównywalna publikacja, wydana przez Wydawnictwo PASCAL, ukazała się w naszym kraju w roku 2003. Zaktualizowany i nowocześnie wydany atlas świata, jaki mamy zaszczyt Państwu zaprezentować, wydaje się być nieodzownym wyposażeniem każdej biblioteki –  tej domowej i szkolnej. Jego zawartość może być bardzo przydatna w trakcie przygotowywania się do wszelkiego rodzaju egzaminów i sprawdzianów na każdym poziomie nauczania.

Na koniec warto podkreślić także na formę wydania. Z uwagi na licencyjne wymogi, atlas został wydrukowany, w wybranej przez Knuth Verlag drukarni na Słowacji, gwarantującej znakomitą jakość druku zamieszczonych map. Jak przystało na publikację kartograficzną, atlas został wydany w dużym, gabinetowym formacie ( 25 x 35 cm ), co zapewnia doskonałą czytelność map. Do druku bloku atlasu użyto grubego papieru kredowego, co gwarantuje jego wieloletnią użyteczność bez obawy o uszkodzenia mechaniczne.

UWAGA!

Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

Pozostałe produkty w tej kategorii

Ssaki Świata
99.00 PLN

Dostępny od ręki

BAJKI  LA FONTAINE’A
106.00 PLN

Dostępny od ręki

Wielka Ilustrowana Księga Łowiectwa
149.00 PLN

Dostępny od ręki

BAŚNIE  BRACI  GRIMM
106.00 PLN

Dostępny od ręki

DZIEŁA WYBRANE Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
promocja
125.00 PLN

Dostępny od ręki