Atlas Kresów

W poczuciu niekłamanej satysfakcji pragniemy zaprezentować Państwu najnowszą publikację Wydawnictwa DRAGON – „Atlas Kresów”. Pomysłodawcą oraz autorem tekstu w tym nowatorskim opracowaniu jest znany warszawski historyk Adam Dylewski, naukowo związany z Muzeum Żydów Polskich POLIN.

195,00 

Opis

W poczuciu niekłamanej satysfakcji pragniemy zaprezentować Państwu najnowszą publikację Wydawnictwa DRAGON – „Atlas Kresów”. Pomysłodawcą oraz autorem tekstu w tym nowatorskim opracowaniu jest znany warszawski historyk Adam Dylewski, naukowo związany z Muzeum Żydów Polskich POLIN.

W rozumieniu współczesnego Polaka Kresy to tereny położone na wschód od naszych obecnych granic, które kiedyś należały do naszego kraju. Taka uproszczona definicja nie  w pełni opisuje historyczną rzeczywistość. Precyzyjniej rzecz ujmując, termin Kresy przynależy wyłącznie do naszej polskiej kultury (np.  Litwini, Białorusini czy Ukraińcy nie rozumieją takiego pojęcia ), oznaczającej swego rodzaju archipelag budowli i ośrodków z których promieniowała kultura polska a położonych na wschód od naszych współczesnych granic. W końcowej dekadzie XX i początku XXI wieku, tematyka kresowa w naszym kraju stała się jednym z naczelnych tematów naszej kultury. Liczne nowatorskie opracowania oraz dziesiątki wydań pamiętnikarskich, jakie pojawiły się w tym czasie na naszym rynku wydawniczym, oznaczają że termin Kresy po dziś dzień, dla bardzo wielu, wiąże się z nostalgią i tęsknotą za tym, co już nigdy nie powróci. Na tle tych licznych publikacji, prezentowany „Atlas Kresów” należy potraktować jako opracowanie na wskroś nowatorskie. Historyk Adam Dylewski, jako znakomity propagator wiedzy  historycznej, w swym autorskim opracowaniu połączył historyczne wydarzenia, obiekty i miejsca z ich umiejscowieniem na mapach. Już po pobieżnym przeglądzie zawartości przedkładanego atlasu, widać że ten swoisty alians  historii z geografią okazał się bardzo trafionym przedsięwzięciem.

Zamieszczone w „Atlasie Kresów” mapy II Rzeczypospolitej  wraz z obszarami przygranicznymi, były publikowane w latach 1927 – 1939 przez Wojskowy Instytut Geograficzny ( WIG ). Oryginalna  mapa operacyjna  w skali 1: 300 000, utworzona w WIG, obejmowała obszar II Rzeczypospolitej ( 43 arkusze ) oraz ówczesne tereny przygraniczne ( 20 arkuszy ). Kartografowie WIG nanieśli na tych mapach sieć osadniczą, sieć dróg komunikacyjnych, rzeki i drogi wodne, zalesienia, oraz po raz pierwszy w II RP – szczegóły podziału administracyjnego. Na wydanych arkuszach znalazły się także wsie kościelne, dwory, folwarki, przysiółki, ruiny zamków, kaplice i wiatraki. Słynna trzysetka  stała się podłożem dla wielu innych opracowań np. map samochodowych, administracyjnych itp. Wydawane przez WIG arkusze otrzymały oryginalny i przejrzysty styl graficzny, były drukowane z wykorzystaniem sześciu kolorów a w latach trzydziestych nawet w ośmiu. Na obrazie map użyto własnych znaków umownych. Mimo tych niewątpliwych zalet, wszystko wskazuje, że do tej pory nie ukazało się wydanie książkowe ( np. atlas )  tej mapy, a tak obszerna prezentacja jaką zawiera  „Atlas Kresów” ( 33 arkusze ) ukazuje się po raz pierwszy na naszym rynku wydawniczym.

Zakres przestrzenny  obszarów kresowych jakie znalazły się na 33 arkuszach zamieszczonych w „Atlasie Kresów” obejmuje:

  1. ziemie należące do Polski przed rokiem 1939 ale utracone w wyniku ustaleń Konferencji poczdamskiej z roku 1945 ( np. woj. wileńskie, woj. poleskie, część woj. lwowskiego i sam Lwów );
  2. ziemie należące do Rzeczypospolitej w 1772 roku, ale nie znajdujące się w granicach Polski po odzyskaniu niepodległości 1918 roku ( np. woj. trockie, woj. połockie, woj. kijowskie ).

Arkusze map operacyjnych WIG, zeskanowane na potrzeby niniejszego wydania, zostały najpierw zaprezentowane w formie miniaturowej ( skorowidz strony 11 – 16 ). Aby ułatwić czytelnikowi odnalezienie odpowiedniego miejsca lub obiektu, arkusze podzielono na mniejsze fragmenty, które omówiono na odpowiednich stronach atlasu. Opis każdego z zamieszczonych fragmentów arkusza, składa się z kilku powtarzających się segmentów. Autorski opis otwiera charakterystyka istotnych składowych krajobrazu a następnie autor omawia najważniejsze elementy kultury materialnej: pałace, dwory i kościoły. W sumie autor opisuje 1300 zidentyfikowanych obiektów przybliżając ich umiejscowienie na odpowiednim kwadracie arkusza. Pośród ogromnej ilości informacji historycznych, zgromadzonych w zamieszczonych opisach, znaleźć można także liczne  ciekawostki  oraz cytaty z dzieł naszej literatury nawiązujące do opisywanych obiektów, osób lub wydarzeń. Niezwykle ciekawie napisany tekst dopełniają także dziesiątki czarno-białych, archiwalnych fotografii przedstawiających opisywane miejsca lub obiekty. Opisując istniejące oraz nieistniejące rezydencje i posiadłości a także obiekty kultu religijnego, autor wiele czasu poświęcił na odnalezienie informacji o ich pierwszych właścicielach lub fundatorach. W zamieszczonych opisach nie brakuje także informacji o losach gromadzonych przez całe pokolenia cennych zbiorów np. bibliofilskich, numizmatycznych, galerii obrazów czy zbiorów rzeźb. W końcowej części opracowania zamieszczono obszerny skorowidz geograficzny, ułatwiający odszukanie pożądanej miejscowości, oraz zestawienie bibliografii tematycznej.

Jak przystało na bibliofilskie wydanie, wydawca włożył wiele starań aby to unikatowe wydanie zachowało swoją użytkowość i estetykę przez wiele dziesiątków lat. Wielkoformatowy blok atlasu został oprawiony w twarde, sztywne okładki, które pokryte zostały naturalnym płótnem włoskiego producenta o handlowej nazwie CIALUX w kolorze ciemnego brązu. Na froncie okładki złotą folią wytłoczono tytuł opracowania, natomiast czarną folią schematyczny rysunek róży wiatrów oraz nazwisko i imię autora. Na rewersie okładki także znajdują  się ozdobne elementy tłoczone złotą i czarną folią. Blok atlasu został wydrukowany na papierze Arctic Silk o gramaturze 130 o gładkiej, jedwabistej powierzchni, gwarantującej wielką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz doskonałą jakość zamieszczonych skanów map i fotografii.

UWAGA!
Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

Marka

Wydawnictwo Dragon

Informacje dodatkowe

Autor

Adam Dylewski

Format

24 x 33 cm

Oprawa

twarda, szyta, naturalne płótno, złocenia, tłoczenia, papier albumowy, kredowy

Rok

maj 2022