Historia Polskich Kolei

Prezentowane opracowanie, jest niezwykle atrakcyjną próbą zapoznania szerokiego grona czytelników z historią rozwoju kolejnictwa na terytorium naszego kraju.

ISBN: 978-83-8222-089-6 Kategoria: OFERTA TELEMARKETINGOWA

99,00 

Na stanie

Opis

Prezentowane opracowanie, jest niezwykle atrakcyjną próbą zapoznania szerokiego grona czytelników z historią rozwoju kolejnictwa na terytorium naszego kraju. Historię kolei przedstawia się najczęściej przez pryzmat jej taboru oraz atrakcyjnej architektonicznie infrastruktury budynków dworcowych, które zawsze budziły zainteresowanie. Autor niniejszego opracowania – Adam Dylewski, proponuje natomiast byśmy zapoznali się z historią powstania linii kolejowych, wybudowanych na terytorium naszego kraju. Prace nad powstaniem prezentowanego opracowania poprzedziła prawie dwuletnia kwerenda autora po niezliczonej ilości dokumentów historycznych, zgromadzonych w wielu placówkach muzealnych oraz archiwach dawnej PKP. Obszerny materiał historyczny zgromadzony przez autora został zaprezentowany w pięciu rozdziałach:

– Linie kolejowe w zaborze rosyjskim  ( opisano 11 linii kolejowych )

Obok znanej wszystkim historii powstania Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, autor przypomina historię takich linii jak: Droga Żelazna Warszawsko-Bydgoska, Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska, Droga Żelazna Warszawsko-Kaliska, Kolej herbsk-kielecka.

– Linie kolejowe w zaborze austriackim ( opisano 7 linii kolejowych )

W zaborze austriackim na szczególną uwagę zasługują dzieje takich linii jak : Kolej Północna Cesarza Ferdynanda, Kolej Karola Ludwika, Galicyjska Kolej Transwersalna.

– Linie kolejowe w zaborze pruskim i na ziemiach odzyskanych ( opisano 27 linii )

Spośród trzech państw zaborczych, kolejnictwo pruskie należało do przodujących w ówczsnym świecie. Wynikało to między innymi z wprowadzaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w zakresie stosowanej infrastruktury budowlanej jak i też użytkowaniem najnowocześniejszego taboru. W tym obszernym rozdziale, autor m.in. przedstawia historię powstania takich linii jak: Kolej Żelazna Berlińsko-Szczecińska, Pruska Kolej
Wschodnia ( Ostbahn ). Śląska Kolej Górska, Wschodniopruska Kolej Południowa, Linia Poznań – Szczecin, Kolej Żelazna Pomorza Tylnego.

– Koleje w Drugiej Rzeczypospolitej ( opisano 10 linii i  magistral )

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, mimo ogromnych trudności ekonomicznych oraz zagrożeń militarnych, w okresie II Rzeczypospolitej, zrealizowano tak obszerne budowle jak Linia Lwów- Bałtyk, Linia Warszawa-Poznań, Linia Warszawa-Kraków a przede wszystkim Magistralę węglową Śląsk-Porty. W tym czasie powstają także mniejsze linie dla potrzeb regionalnych jak np. Linia Swarzewo-Hel czy Linia Goleszów-Wisła.

– Linie kolejowe w Polsce po 1945 roku ( opisano 11 linii i magistral )

W okresie PRL, największym osiągnięciem była rozbudowa a potem modernizacja istniejących linii kolejowych. Oczywiście sztandarowym przedsięwzięciem z tego okresu należy wymienić powstanie CMK ( Centralnej Magistrali Kolejowej ), służącej do szybkiego transportu węgla z kopalń śląskich do portów w Gdańsku i Gdyni. W latach kolejnych infrastruktura CMK posłużyła do uruchomienia kultowych, szybkich pociągów „Górnik”, „Gwarek”, „Krakus”. Nie sposób także zapomnieć o uruchomieniu Linii Hutniczo-Siarkowej, łączącej po nawierzchni szerokotorowej Hutę Katowice z granicą dawnego ZSRR w okolicach Hrubieszowa. Obok tych wielkich przedsięwzięć w okresie PRL, powstało cały szereg mniejszych linii regionalnych np. Linia Skierniewice-Łuków czy Linia Sokółka-Kamienna Nowa. Dla ułatwienia transportu pasażerskiego w Trójmieście, powstała , natomiast Szybka Kolej Miejska.

Przy charakterystyce każdej z opisywanych linii, autor zapoznaje czytelnika z kulisami jej powstania. Podaje nazwiska najważniejszych osób, przyczyniających się do jej powstania. Obszerny tekst, każdorazowo został uzupełniony obszernym materiałem fotograficznym np. mapy, ryciny, skany rozkładów jazdy. Oczywiście gdzie tylko to jest możliwe autor zamieszcza także zdjęcia archiwalne ówczesnego taboru ( lokomotywy, elektrowozy, użytkowane wagony, czasy przejazdu oraz rodzaje najczęściej przewożonych towarów ). Dzięki trafnemu połączeniu wiadomości tekstowych z obszernym materiałem fotograficznym, autorowi udało się zaprezentować historię rozwoju kolejnictwa na ziemiach naszego kraju w niezwykle atrakcyjnej formie.

 

UWAGA!

Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

Marka

Wydawnictwo SBM

Informacje dodatkowe

Autor

Adam Dylewski

Nr wydania

I

Rok

2021 marzec

Format

25 x 31 cm

Objętość (stron)

320

Oprawa

kredowy, papier albumowy, szyta, twarda

ISBN

978-83-8222-089-6