Klasztory w Polsce

Autorem albumu Klasztory w Polsce, jest znany od lat popularyzator dziejów budowli sakralnych i obronnych w naszym kraju, Konrad Kazimierz Czapliński. Prezentowana publikacja jest owocem wieloletnich badań historycznych autora, realizowanych w obiektach klasztornych, znajdujących się w obecnych granicach naszego kraju.

ISBN: 978-83-8059-464-7 Kategoria: OFERTA TELEMARKETINGOWA

99,00 

Na stanie

Opis

Autorem albumu Klasztory w Polsce, jest znany od lat popularyzator dziejów budowli sakralnych i obronnych w naszym kraju, Konrad Kazimierz Czapliński. Prezentowana publikacja jest owocem wieloletnich badań historycznych autora, realizowanych w obiektach klasztornych, znajdujących się w obecnych granicach naszego kraju.

Wyniki swych wieloletnich dociekań historycznych autor przedstawił w postaci pięćdziesięciu skondensowanych esejów, w których omawia historię oraz stan obecny pięćdziesięciu opactw i klasztorów, funkcjonujących w naszym kraju. Dopełnieniem niezwykle wciągających opowieści są przepiękne fotografie omawianych obiektów, przy czym nie są to tylko fotografie ich brył zewnętrznych. W albumie znajduje się także bogata kolekcja zdjęć wykonanych w ich wnętrzu, na których zaprezentowano wyposażenie oraz unikatowe dzieła sztuki sakralnej (obrazy, rzeźby, naczynia liturgiczne). W zamieszczonych tekstach, autor w zwięzłej formie zaznajamia czytelnika z historią powstania zgromadzeń zakonnych oraz historią obiektów przez nich użytkowanych.

Historycy są zgodni, że działalność zgromadzeń zakonnych w Państwie Piastów oraz wiekach następnych, była bardzo pożyteczna dla rozwoju gospodarczego naszego państwa. Warto chociażby przypomnieć, że to w gospodarstwach przyklasztornych  wprowadzono trójpolową uprawę gleby. Zakonnicy zajmowali się także leczeniem chorych, wytwarzaniem lekarstw homeopatycznych, zakładali przytułki i szpitale. Nie mniejsze zasługi położyli dla krzewienia edukacji, tworząc przyklasztorne szkoły. Burzliwe wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce w naszym kraju (reformacja, rozbiory), wywarły ogromny wpływ na losy wielu zakonów oraz użytkowanych przez nich budynków.  Autor prezentowanego opracowania, w ciekawy sposób stara się przybliżyć i wyjaśnić te zawiłości historyczne, przytaczając konkretne daty oraz nazwiska osób, mających bezpośredni wpływ na te wydarzenia.

W przedkładanym albumie, autorska prezentacja wybranych klasztorów została dokonana alfabetycznie według nazw miejscowości w której się znajdują (od klasztoru pocysterskiego w Bardzie Śląskim do klasztoru benedyktynów w Żarnowcu).  Oprócz wydarzeń historycznych, związanych z funkcjonowaniem zgromadzeń zakonnych, autor wiele miejsca poświęca także na charakterystykę budowli klasztornych pod względem architektonicznym, prezentując przykłady ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych na zamieszczonych fotografiach. W albumie opisano nie tylko te znane klasztory jak: klasztor paulinów na Jasnej Górze, czy wielce szanowane przez papieża Jana Pawła II, opactwo benedyktynów w Tyńcu, ale swoje miejsce znalazły także klasztory mniej znane jak np. klasztor dominikanów w Gidlach czy klasztor paulinów w Leśnej Podlaskiej.

Bezcennym atutem zawartości albumu, są przepiękne fotografie, na których uwiecznione zostały skarby sztuki sakralnej, gromadzone przez brać zakonną. Na setkach kolorowych fotografii, wykonanych często w technice makro, zaobserwować możemy szczegóły wystroju ołtarzy, renesansowych kazalnic, organów czy przepiękne barkowe malowidła ścienne i sufitowe (opactwo pocysterskie w Lubiążu).

Chociaż podstawową powinnością klasztorów pozostaje niesienie posługi liturgicznej, to jednak na przestrzeni wieków wiele z tych miejsc stawało się czymś więcej niż tylko miejscem kultu religijnego. Przebywając w ich wnętrzach i obcując ze zgromadzonymi w nich dziełami sztuki sakralnej, stajemy się poniekąd uczestnikami duchowej uczty, która wycisza i uspakaja, pozwalając przeżyć chwile zadumy i głębokiej refleksji. Niektóre z tych miejsc (Jasna Góra), pozostają adorowane szczególnie, stając się naszym wspólnym dobrem narodowym, duchowym skarbem, o który należy dbać by przetrwały dla naszych następnych pokoleń.

Na zakończenie warto podkreślić, że album Klasztory w Polsce, został wydany niezwykle starannie pod względem edytorskim. Zastosowany gruby papier bezdrzewny sprawił że zamieszczone w nim fotografie cechuje niezwykła jakość, porównywalna z uzyskiwaną na papierze fotograficznym.

Marka

Wydawnictwo SBM

Informacje dodatkowe

Autor

Konrad Kazimierz Czapliński

Nr wydania

I

Rok

2017 październik

Format

25 x 31 cm

Objętość (stron)

448 stron

Oprawa

lakierowana obwoluta, szyta, twarda

ISBN

978-83-8059-464-7