Kościoły gotyckie w Polsce

ISBN: 978-83-7595-943-7 Kategoria: OFERTA TELEMARKETINGOWA

135,00 

Na stanie

Opis

Przedstawiana publikacja jest drugą w serii krakowskiego Wydawnictwa M, po bardzo dobrze przyjętym   albumie, Kościoły romańskie w Polsce, autorstwa profesora Jarosława Jarzewicza, który ukazał się na początku 2014 roku.

Autorem prezentowanej publikacji jest prof. dr hab. Marek Walczak, kierownik Zakładu Sztuki Średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorem fotografii, ( wykonanych specjalnie na potrzeby tej edycji ), jest znany gnieźnieński artysta-fotografik Jerzy Andrzejewski.

Aby sprostać rygorystycznym założeniom serii, autor opracowania stanął przed arcytrudnym zadaniem jeśli chodzi o wybór kościołów gotyckich do zaprezentowania w albumie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w obecnych granicach naszego kraju znajduje się kilkaset kościołów gotyckich, z których bardzo wiele to wybitne dzieła architektury gotyckiej, to staje się jasne że wybór musiał być arbitralny i z całą pewnością nie zadowoli wszystkich. W albumie zaprezentowano 40 świątyń powstałych od połowy XIII do początków XVI wieku. Analitycznemu tekstowi towarzyszą najwyższej klasy fotografie, ukazujące budowle w całości oraz ich duże detale ( sklepienia, portale,   wsporniki, figury świętych, elementy dekoracji).

Merytoryczną część edycji, autor rozpoczyna od obszernego wstępu, w którym wyjaśnia znaczenie terminu „ gotyk”. W syntetycznej formie tłumaczy także historyczne okoliczności narodzin tego stylu oraz jego drogę na ziemie polskie. Przy okazji analizy historycznej drogi stylu gotyckiego na nasze ziemie, autor przedstawia także ważniejsze wydarzenia historyczne jakie miały miejsce w tym okresie na terenie naszego kraju.

W albumie zaprezentowane zostały te budowle, które są najbardziej reprezentatywne dla omawianego stylu z uwzględnieniem jednak różnic regionalnych. W albumie znalazły się przede wszystkim wspaniałe świątynie katedralne, kolegiackie i klasztorne. W swej analizie historycznej autor uwzględnił także fary wielkich, bogatych miast oraz kilka małych kościołów, które reprezentują  jednak ważne zjawiska dla stylu gotyckiego. Przy prezentacji budowli w albumie, skupiono się na ich aspekcie artystycznym, próbując je opisać jako dzieła sztuki architektonicznej. Za kryterium geograficzne prezentacji, przyjęto granice historycznego podziału dzielnicowego. Poznajemy zatem zabytki architektury gotyckiej  w:

 

– Małopolsce ( 10 obiektów ),

– Wielkopolsce ( 7 obiektów ),

– Mazowszu ( 3 obiekty ),

– Śląsku ( 8 obiektów ),

– Pomorzu Gdańskim ( 8 obiektów ),

– Pomorzu Zachodnim ( 4 obiekty ).

 

Charakterystykę budowy wybranych obiektów sakralnych, każdorazowo poprzedza krótki wstęp, w którym autor przybliża nam dany region kraju. Zasadniczą część albumu stanowi opis wybranych kościołów gotyckich dokonany w ujednoliconej formie. We wstępnej części autor przypomina najstarsze wzmianki źródłowe, z których możemy się dowiedzieć kto był fundatorem danego obiektu lub jakie wydarzenia historyczne przyczyniły się do jego powstania. Kolejna część to charakterystyka obiektu pod względem budowy architektonicznej.  W tej części autor wspomina także o  ewentualnych przeróbkach i przekształceniach jakie często miały miejsce w stosunku do pierwotnych założeń architektonicznych a wynikłe np. z powodu pożarów lub innych gwałtownych wydarzeń historycznych. Każdy opis autor kończy przypisami bibliograficznymi oraz prezentacją poziomego planu omawianej budowli.  

W końcowej części albumu, zamieszczone zostało zestawienie kościołów gotyckich w Polsce niezaprezentowanych w albumie, co chyba należy potraktować jako zadośćuczynienie dla tych niezadowolonych z ilości opisanych świątyń gotyckich w naszym kraju ( jest ich 67 ).

Ten przepięknie wydany album, jest jedną z nielicznych pozycji popularnonaukowych poświęconych architekturze gotyckiej w naszym kraju, w której dokonano syntezy obszernego materiału fotograficznego z tekstem analitycznym wybranych budowli sakralnych.

Album został wydany na wysokiej jakości papierze kredowym w identycznym formacie jak ten z roku 2014 ( Kościoły romańskie w Polsce ). 

Marka

Wydawnictwo M

Informacje dodatkowe

Autor

WALCZAK Marek

Nr wydania

I

Rok

2016

Format

25 x 33 cm

Objętość (stron)

384

Oprawa

obwoluta, szyta, twarda

ISBN

978-83-7595-943-7