Poczet Władczyń Polski

W prezentowanym tomie zamieszczone zostały biogramy wszystkich kobiet, które rządziły w Polsce samodzielnie oraz tych których mężowie zasiadali na tronie polskim od początku naszej państwowości aż po schyłek wieku XVIII. W sumie zaprezentowano obszerne biogramy 55 władczyń, począwszy od Dobrawy ( Dąbrówki ) a skończywszy na Marii Józefinie Habsburg, żonie Augusta III.

ISBN: 978-83-8043-140-9 Kategoria: OFERTA TELEMARKETINGOWA

178,00 

Na stanie

Opis

W zgodnej opinii historyków i wydawców, nie ukazało się do tej pory całościowe opracowanie dziejów wszystkich naszych władczyń. W licznych wydaniach opisujących życie i działalność naszych monarchów, ich autorzy rzadko przytaczają informacje opisujące postaci ich małżonek a jeśli już tak się dzieje, są to przeważnie relacje skąpe, sprowadzające się do podania ich imienia, wieku oraz pochodzenia. Być może jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy, jest fakt że w naszej historii kobiety samodzielnie rządziły niezwykle rzadko (Jadwiga Andegaweńska i Anna Jagiellonka) co w konsekwencji spowodowało mniejsze zainteresowanie ich losami. Uwzględniając powyższy stan rzeczy, z wielkim zainteresowaniem należy przyjąć wydaną przez krakowskie Wydawnictwo M, publikację Poczet Władczyń Polski. Autorami, tej pięknie wydanej książki, są historycy wywodzący się ze środowisk naukowych Katowic i Krakowa, którym przewodziła dr hab. Bożena Czwojdrak z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

W prezentowanym tomie zamieszczone zostały biogramy wszystkich kobiet, które rządziły w Polsce samodzielnie oraz tych których mężowie zasiadali na tronie polskim od początku naszej państwowości aż po schyłek wieku XVIII. W sumie zaprezentowano obszerne biogramy 55 władczyń, począwszy od Dobrawy ( Dąbrówki ) a skończywszy na Marii Józefinie Habsburg, żonie Augusta III. Monografia składa się z dwóch zasadniczych części. Biogramy władczyń poprzedza obszerny wstęp, w którym na tle wydarzeń historycznych, omówiono najważniejsze sfery życia z którymi przyszło im się mierzyć. Analizie poddano takie zagadnienia jak: procedury wyboru przyszłych małżonków, formy zaręczyn oraz ceremonii ślubu, porody i sposoby wychowywania dzieci a także ich pogrzeby. Takie ujęcie zagadnienia, pozwala Czytelnikowi na poznanie zasad funkcjonowania kobiety- władczyni w średniowieczu i czasach nowożytnych. Możemy zatem prześledzić zmiany jakie w ciągu wieków zachodziły w stosunku do kobiet na polskim tronie.

Wszystkie biogramy naszych władczyń, opatrzone zostały dużą ilością ilustracji zawiązanych z ich sylwetkami. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe, zamieszczone zostały ich portrety. W treści biogramów zawarto najważniejsze informacje o ich pochodzeniu, wykształceniu, ślubie, formie zaangażowania się w życie polityczne i kulturowe. Autorzy biogramów szczegółowo opisują także potomstwo władczyń ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ich córek, które w przyszłości miały pozostawać obiektem zainteresowania ze strony wielu europejskich dworów. Warto podkreślić, że autorzy opracowania omawiając życiorysy władczyń, przytaczają cały szereg ciekawych informacji, których na próżno szukać winnych opracowaniach historycznych. Możemy np. zapoznać się z upodobaniami kulinarnymi władczyń czy rodzajem materiału jaki był wykorzystany na ich suknię ślubną. Biografie naszych władczyń zostały napisane bardzo ciekawie i niezwykle przystępnym językiem z zachowaniem jednak historycznej precyzji. Wielką zaletą prezentowanego opracowania są liczne fotografie, ryciny i szkice miejsc, przedmiotów oraz dokumentów związanych z życiem prywatnym i politycznym naszych władczyń. W pierwszej kolejności należy tu wymienić takie przedmioty jak: mapy, elementy uzbrojenia, pieczęcie, monety, insygnia królewskie, modlitewniki oraz przedmioty codziennego użytku. W albumie znajdują się także liczne reprodukcje obrazów, wykonanych przez naszych znakomitych malarzy, upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, w których ważną rolę odegrały opisywane monarchinie. Uzupełnieniem bogatego materiału faktograficznego albumu są także wielkoformatowe zdjęcia miejsc i budowli które przetrwały do naszych czasów, a pozostają w ścisłym związku z biegiem życia naszych władczyń. Ważnym dopełnieniem prezentowanych biografii pozostają także drzewa genealogiczne, znajdujące się w końcowej części opracowania, co pozwala Czytelnikowi na precyzyjniejszą orientację w zawiłych wywodach genealogicznych.

Zawartość prezentowanego opracowania pozwala nie tylko poszerzyć wiedzę na temat naszych monarchiń, ale co niezmiernie ważne, pozwala ocenić ich wkład w dzieje naszego kraju. Dzięki inteligencji, zaradności a może przede wszystkim osobistemu wdziękowi, potrafiły często w sposób niezwykle skuteczny kształtować politykę i funkcjonowanie naszego kraju. Dobitnym przykładem niechaj pozostanie tutaj działalność Bony Sforzy, której działalność reformatorska w boku króla Zygmunta Starego w krótkim czasie pozwoliła na uzupełnienie królewskiego skarbca. Poznawanie życiorysów naszych władczyń to także doskonała sposobność przypomnienia sobie dziejów Polski od X a aż po schyłek wieku XIII. Monografia Wydawnictwa M, w znakomity sposób wypełnia dotkliwą luką wśród publikacji o charakterze popularnonaukowym, przybliżających życie i działalność naszych monarchiń.

Marka

Wydawnictwo M

Informacje dodatkowe

Autor

praca zbiorowa pod redakcją Bożeny Czwojdrak

Nr wydania

I

Rok

2017

Format

25 x 33 cm

Objętość (stron)

385 stron

Oprawa

lakierowana obwoluta, papier kredowy albumowy, szyta, twarda, tłoczona złotą folią tytulatura

ISBN

978-83-8043-140-9