ŚWIAT BIBLII W OBRAZACH

Album Świat Biblii w obrazach proponuje nowy sposób poznawania Biblii poprzez bogatą ikonografię, na którą składają się wybitne dzieła sztuki i fotograficzna dokumentacja świętych miejsc.

ISBN: 978-83-213-4312-9 Kategoria: OFERTA TELEMARKETINGOWA

99,00 

Na stanie

Opis

Biblia, nieporównywalna z niczym, najwspanialsza historia, jaką kiedykolwiek opowiedziano. Album Świat biblii w obrazach proponuje nowy sposób poznawania Biblii poprzez bogatą ikonografię, na którą składają się wybitne dzieła sztuki i fotograficzna dokumentacja świętych miejsc. Nie sposób ogarnąć wszystkich wybitnych dzieł malarstwa i rzeźby inspirowanych tekstami biblijnymi, dlatego autor zmuszony był do dokonania swojego oryginalnego i niepowtarzalnego, a zarazem bardzo interesującego wyboru, spośród tysięcy przykładów.

Biblia w obrazach

Album przedstawia najważniejsze wydarzenia biblijne na obrazach, freskach czy mozaikach najsłynniejszych twórców z minionych epok oraz korespondujące z nimi miejsca biblijne na współczesnych wspaniałych fotografiach. Autor opisał historie biblijne i pokazał, jak miejsca te wyglądają obecnie. Czytelnicy mogą więc dla przykładu obejrzeć skałę, na której Abraham miał złożyć w ofierze Izaaka, znajdującą się obecnie w sanktuarium zwanym Kopułą na Skale i dla porównania obraz Ofiarowania Izaaka szesnastowiecznego artysty Salvatora Rosy. Książka jest pełna przepięknie sfotografowanych pejzaży Ziemi Świętej oraz znakomitej jakości reprodukcji dzieł sztuki.

Wydarzenia biblijne są odwieczne i nieśmiertelne, zmienia się tylko język ich przekazu, coraz nowocześniejszy dostosowany do aktualnych odbiorców. Wiele kart zajmują tu przedstawienia najwybitniejszych dzieł sztuki sakralnej – od mozaik wczesnochrześcijańskich po freski manierystów, od miniatur ze średniowiecznych złotych ksiąg, w których zapisywano uroczyste wydarzenia i nazwiska osób zasłużonych, po obrazy symbolistów i prerafaelitów. Pragnieniem twórców tego albumu było przybliżenie nie tylko dzieł wybitnych, ale tez mniej znanych, lecz ukazujących miejsca, w których być może naprawdę, a być może tylko w wyobraźni działy się opisywane zdarzenia. Przykładem niech będzie obraz arki namalowany przez nieznanego artystę w 1562 roku, a znajdujący się w kościele Tecamchalco w Meksyku, gdzie arka ma kształt hiszpańskiego galeonu.

 

 

Obok reprodukcji dzieł sztuki pokazujących miejsca lub zdarzenia biblijne znajdziemy też artystyczne, aktualne fotografie tych miejsc. Konfrontacja często bywa zaskakują – niemal na granicy fantazji i rzeczywistości, pomiędzy przeszłością, która obrosła legendą, a teraźniejszością, której często nie znamy.

Autor nie ograniczył się tylko do przekazu biblijnego, wzbogacając fragmenty, które niekiedy okazały się zbyt ubogie i zwięzłe, poprzez wprowadzenie tekstów uzupełniających. Czytelnik znajdzie więc nie tylko relacje ze Starego i Nowego Testamentu, ale także treści zawarte w księgach mniej znanych np.: niedocenianym dziele Józefa Flawiusza Dawne dzieje Izraela, apokryfach oraz opisach z podróży pielgrzymów chrześcijańskich, którzy odwiedzali Ziemię Świętą od IV stulecia do czasu wypraw krzyżowych. Widzieli oni miejsca znane z Ewangelii, które już w dawnych czasach były uważane za święte, z czasem dostosowano je do potrzeb pielgrzymów, gęsto zabudowując kaplicami, kościołami i klasztorami. Warto zaznaczyć, że źródłem wszystkich cytatów biblijnych w przekładzie polskim jest ”Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu” tzw. Biblia Tysiąclecia.

Świat biblii w obrazach to nowatorski i oryginalny sposób przybliżenia czytelnikowi Starego i Nowego Testamentu jako skarbnicy obrazów, wielkiej kolekcji dzieł wybitnych artystów, dla których treści biblijne stały się wielką wizualną inspiracją do stworzenia największej pinakoteki na świecie, zawierające najpiękniejsze i najbardziej znane reprodukcje dzieł inspirowane Starym i Nowym Testamentem wraz z opisami wyjaśniającymi wątek biblijny i dostarczającymi informacji o okolicznościach powstania dzieła. Daje to wyjątkową okazje do innego obcowania z Biblią: kontaktu z fragmentami tekstu, reprodukcjami obrazów religijnych i pięknymi współczesnymi zdjęciami miejsc biblijnych jednocześnie. Zestawienie pięknych, artystycznych współczesnych zdjęć miejsc znanych z Biblii z wyobrażeniami słynnych malarzy uwidocznionymi na dawnych obrazach daje niesamowite efekty i świetne porównanie wizji. Na przykład widok Góry Mojżeszowej na obrazie ….i wspaniałe zdjęcie Gebel Musa wykonane wczesnym świtem.

Biblia w obrazach

Pierwszą częśc albumu zatytułowano Stary Testament. Znajdziemy tu m.in.: Raj. Tysiąc letnie królestwo – Hieronima Boscha, Sodoma i Gomora-Jana Brueghela, Kain i Abel – Tycjana, Klęska Sancheriba – Petera Rubensa, Sąd Salomona – Rafaela, Sąd Salomona – Rafaela, Dawid i Goliat– Tycjana, Wieża Babel – Pietera Breughela starszego, fresk Wypędzenie Heliodora ze świątyni Eugena Delacroix i wiele innych arcydzieł równie wybitnych malarzy. Księga, która zabrania tworzenia wizerunków, została zamieniona w skarbnicę obrazów, wielką kolekcję dla masowego odbiorcy.

Każda prezentowana reprodukcja to odrębna scena biblijna, która ma swoją dramatyczną autonomię, to jakby stopklatka uwydatniająca intrygę czy zdarzenie. Przechodząc od jednej reprodukcji do drugiej odnosimy wrażenie jakbyśmy oglądali oprawione w ramy zdjęcia, których ruch przesuwa przed naszymi oczami kalejdoskop biblijnych wydarzeń. Zaczerpnięte ze Starego Testamentu motywy pozwalają nam przez pryzmat świata monoteistycznej religii delektować się i zastanawiać nad postaciami, które noszą uniwersalne cechy ludzkie, co we współczesnej epoce, która wiele mówi o formie a mało o treści ma istotne znaczenie.

Druga część albumu zatytułowana Nowy Testament prezentuje barwne reprodukcje słynnych obrazów największych mistrzów zainspirowanych tym dziełem. W dziejach Jezusa, Józefa, Maryi i Marii Magdaleny oraz apostołów, artyści europejscy szybko dostrzegli niewyczerpane źródło tematów, wyrazistych postaci i dramatycznych konfliktów. Choć, jak podkreśla autor w sztuce inspirowanej tematami z Nowego Testamentu mamy do czynienia z konsekwentnym chrystomorfizmem, którego osią i siłą napędową jest opis czynów i dokonań Jezusa. Znajdziemy tu takie słynne dzieła jak: Zwiastowanie – Leonardo da Vinci, Eucharystia – Fra Angelica, Powołanie pierwszych apostołów – Domenico Ghirlandaio, Przemienienie pańskie – Tycjana, Wskrzeszenie Łazarza- Cappello degliScroovegni, Ostatnia wieczerza – Leonarda da Vinci, Biczowanie Chrystusa – Caravaggio czy Opłakiwanie – Sandra Botticelliego.

Malowanie scen z Nowego Testamentu zawsze było obciążone ryzykiem bałwochwalstwa ,jednakże jak pokazuje zbiór reprodukcji zawartych w książce, najwybitniejsi mistrzowie pędzla ochoczo podejmowali ten temat, co w jakimś stopniu wynikało z metafizycznego przekonania, że obraz może transponować pierwiastki wiary, a język obrazkowy może przekazywać treści Pisma Świętego.

Warto podkreślić, że wydawca zadbał o wysoką formę edytorską publikacji. Twarda szyta, lakierowana, papier kredowy, lakierowana obwoluta. Album wydany został w bardzo dużym formacie (26 x36 cm) co gwarantuje odpowiednią jakość i czytelność prezentowanych reprodukcji i zdjęć.
Na stronnicach albumu przechodzą w wielkim pochodzie biblijni prorocy i święci, postacie ożywione przez znakomitych malarzy. Na fotografiach pokazano miejsca, które w ciągu stuleci weszły do zbiorowej wyobraźni setek milionów ludzi i nadal stanowią cel dla pielgrzymów reprezentujących trzy duże religie świata. To trzeba koniecznie zobaczyć.

Autor: Guadalupi Gianni
Tytuł: Arcydzieła sztuki. Świat Biblii w obrazach.
Ilość stron: 304
Format: 26 x 36 cm
Oprawa: lakierowana, twarda, szyta, obwoluta lakierowana, papier kredowy
Wydawnictwo: Arkady

Marka

ARKADY

Informacje dodatkowe

Autor

GUADALUPI Gianni

Nr wydania

pierwsze

Rok

2013

Format

26 x 36 cm

Objętość (stron)

304

Oprawa

obwoluta, szyta, twarda

ISBN

978-83-213-4312-9