TADEUSZ KOŚCIUSZKO

Wydawnictw M, przygotowało okazały album, ukazujący życie i działalność jednego z najważniejszych bohaterów historii naszego kraju. Jego autorem jest znakomity historyk, profesor Dariusz Nawrot, z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISBN: 978-83-8043-308-3 Kategoria: OFERTA TELEMARKETINGOWA

135,00 

Na stanie

Opis

W kończącym się roku 2017, jedną z najważniejszych rocznic było 200-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki ( 15 października 1817 roku ). Okolicznościowe uroczystości nawiązujące do działalności naszego bohatera narodowego trwały przez cały rok, realizując w ten sposób uchwałę naszego Sejmu i Senatu, ustanawiającą rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Wielkość i dziejowe zasługi Tadeusza Kościuszki doceniła także Konferencja Generalna UNESCO, która podjęła uchwałę na mocy której światowe obchody 200 – lecia śmierci Kościuszki, odbywać się będą pod jej patronatem.

Wpisując się w te rocznicowe wydarzenia, Wydawnictw M, przygotowało okazały album, ukazujący życie i działalność jednego z najważniejszych bohaterów historii naszego kraju. Jego autorem jest znakomity historyk, profesor Dariusz Nawrot, z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Chociaż większość z nas jest skłonna twierdzić, że postać Tadeusza Kościuszki jest powszechnie znana a jego rozległa działalność polityczna nie skrywa żadnych tajemnic to jednak niemal każda nowa publikacja wnosi coś nowego. Autor prezentowanego opracowania obok prezentacji kolejnych etapów życia Kościuszki, zamieszcza także oceny jego postaw i wyborów politycznych. Całość zgromadzonego materiału została zawarta w siedmiu zasadniczych rozdziałach. W rozdziale Rodzina i edukacja, obok powszechnie znanych informacji dotyczących miejsca urodzin i koligacji rodzinnych, dowiadujemy się o okolicznościach rozpoczęcia przez młodego Tadeusza, edukacji w warszawskiej Szkole Rycerskiej oraz kulisach wyjazdu na stypendium do Paryża. Kolejny rozdział zatytułowany Amerykański sen, przybliża nam niezmiernie ważny etap w jego życiu – udział Kościuszki w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Autor szczegółowo opisuje jaką faktycznie rolę odegrał Kościuszko w działaniach militarnych w tej wojnie oraz jakie zasługi wniósł jako fortyfikator. Następny rozdział opracowania W obronie Rzeczypospolitej i jej Konstytucji, przedstawia Kościuszkę jak zdeklarowanego obrońcę ideałów wolnościowych zawartych w Konstytucji 3 maja. Rolę Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, czyli ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, autor przedstawił w rozdziale Wódz Polaków. W wymienionym rozdziale dokonano także oceny militarnych i politycznych decyzji Kościuszki, nie wyłączając przedstawienia przyczyn klęski w bitwie pod Maciejowicami. Okres uwięzienia Tadeusza Kościuszki w Petersburgu oraz okoliczności jego kolejnego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, został opisany w rozdziale W niewoli w Rosji i wolny w Ameryce. Obszerny rozdział Między Napoleonem a Aleksandrem, charakteryzuje niezwykle złożoną działalność Kościuszki, poszukującego sposobu na odzyskanie niepodległości dla kraju w oparciu o Francję. Autor wyjaśnia także powody zbliżenia się Naczelnika do cara Aleksandra I. Rozdział ostatni zatytułowany Wawel, przedstawia historię i okoliczności jakie doprowadziły do pochówku naszego bohatera w najważniejszej naszej nekropoli czyli na Wawelu.

Integralną częścią albumu jest skrócona biografia Tadeusza Kościuszki, przygotowana w języku angielskim co sprawia, że album może być doskonałym prezentem dla osób nie znających języka polskiego. Szeroko ilustrowaną beletrystyczną opowieść o życiu i dziele Naczelnika, wieńczy rozdział Miejsca upamiętniające Tadeusza Kościuszkę, w którym na wielkoformatowych fotografiach zaprezentowano najistotniejsze miejsca upamiętniające jego postać. Znalazły się tutaj m.in. jego pomniki w Waszyngtonie, Chicago, Bostonie, Detroit, Łodzi czy Poznaniu. Imię Tadeusza Kościuszki noszą także najwyższa góra oraz Park Narodowy w Australii a także znany most w Nowym Jorku.

Znakomicie napisany tekst został bardzo szeroko uzupełniony reprodukcjami dokumentów historycznych, portretami osób przywoływanych w tekście oraz reprodukcjami obrazów wykonanych przez znanych mistrzów pędzla. Działania militarne obrazowane są mapami historycznymi oraz planami i szkicami poszczególnych potyczek i bitew. Nie brakuje także fotografii współcześnie wykonanych, gdzie zaprezentowane zostały miejsca upamiętniające walki powstańców kościuszkowskich np. pole bitwy pod Racławicami wraz z mogiłą poległych kosynierów, Twierdza Pietropawłowska, w której Kościuszko był więziony, szwajcarskie miasto Solura, gdzie Naczelnik spędził ostatnie lata swojego życia, czy też piękna fotografia Kopca Kościuszki, usypanego przez społeczeństwo miasta Krakowa w latach 1820 – 1823 dla upamiętnienia Wodza Polaków.

Warto także zaznaczyć, że teksty opisujące zamieszczone dokumenty, obrazy, mapy, plany i fotografie zostały przygotowane w wersji polsko-angielskiej. Album „Tadeusz Kościuszko” został niezwykle starannie wydany pod względem edytorskim. Autorski tekst profesora Dariusza Nawrota, został wydrukowany na grubym papierze albumowym, piękną wyrazistą czcionką co w znakomity sposób ułatwia czytanie. Każdy rozdział rozpoczyna się ozdobnym, kolorowym inicjałem co jest rzadkością we współczesnych wydaniach tego typu publikacji. Blok albumu został oprawiony w twardą, kartonową oprawę, którą dodatkowo okrywa specjalnie przygotowana obwoluta z wytłoczoną tytulaturą. W tej wersji edytorskiej album nie będzie dostępny na naszym rynku księgarskim.

UWAGA!
Tradycyjnie, do każdego zakupionego egzemplarza, dodajemy atrakcyjny upominek w postaci książki.

Marka

Wydawnictwo M

Informacje dodatkowe

Autor

Dariusz Nawrot

Nr wydania

I

Rok

2017

Format

25 x 33 cm

Objętość (stron)

320 stron

Oprawa

lakierowana obwoluta, papier kredowy albumowy, szyta, twarda

ISBN

978-83-8043-308-3