VERMEER. Maska nieśmiertelnego

W poczuciu wielkiej satysfakcji z rzetelnie wykonanej pracy, wraz z Wydawnictwem DRAGON, zapraszamy naszych Klientów do zapoznania się z zawartością unikatowego opracowania, prezentującego biografię oraz pełny dorobek twórczy Jana Vermeera ( 1632 – 1676 ). Jan Vermeer van Delft, ( właściwie Johannes Vermeer ), jest uważany obecnie za jednego z najwybitniejszych malarzy holenderskich XVII wieku, ustępujący  sławą jedynie Rembrandtowi.

218,00 

Opis

W poczuciu wielkiej satysfakcji z rzetelnie wykonanej pracy, wraz z Wydawnictwem DRAGON, zapraszamy naszych Klientów do zapoznania się z zawartością unikatowego opracowania, prezentującego biografię oraz pełny dorobek twórczy Jana Vermeera ( 1632 – 1676 ). Jan Vermeer van Delft, ( właściwie Johannes Vermeer ), jest uważany obecnie za jednego z najwybitniejszych malarzy holenderskich XVII wieku, ustępujący  sławą jedynie Rembrandtowi. Jednak twórczość tego genialnego artysty do połowy XIX wieku była praktycznie nieznana. Jak to czasem bywa, o jego obecnej, niebywałej popularności i uznaniu, zadecydował przypadek. W roku 1842 młody francuski dziennikarz i miłośnik sztuki Etienne J.T. Thoré, zwiedzając Mauritshuis, czyli znane muzeum w Hadze, zauroczony  obrazem „Widok Delft”, odważył się ocenić ten obraz wyżej niż dzieło  „Anatomia doktora Tulpa” Rembrandta. Następne dwadzieścia lat poświęcił na historyczne badania dorobku twórczego geniusza z Delft by w 1866 roku pod pseudonimem Wiliam Bürger wydać pierwszą monografię Vermeera, co pozwoliło niejako przywrócić do życia jego mistrzowskie malarstwo. Także życie prywatne  artysty, przez całe dziesięciolecia owiane było wieloma niewiadomymi.

Długo wyczekiwane opracowanie, przygotowane przez Wydawnictwo DRAGON, wypełnia dotkliwą lukę, w pełniejszym poznaniu nie tylko malarskiego mistrzostwa Jana Vermeera, ale także holenderskiego malarstwa XVII wieku, zwanego „ złotym”. Autorką tekstu w prezentowanym opracowaniu jest absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego dr Beata Lejman. Pani dr Beta Lejman swoją wiedzę,  z zakresu historii sztuki, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim uzupełniała w wielu europejskich ośrodkach naukowych m.in. w Neapolu, Rzymie, Pradze oraz Rijks Universiteit Leiden – najstarszym i prestiżowym  uniwersytecie holenderskim, gdzie miała możność zapoznać się z wynikami najnowszych badań historycznych odsłaniających zawiłe dzieje XVII wiecznego malarstwa holenderskiego.

Zawartość merytoryczna autorskiego opracowania dr Beaty Lejman składa się z dwóch obszernych rozdziałów: biografii i katalogu. Jak sama nazwa wskazuje w części pierwszej autorka z wielką wnikliwością charakteryzuje najważniejsze momenty życia rodzinnego artysty, opierając się na swych licznych badaniach archiwalnych oraz  najnowszych doniesieniach naukowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań, autorka wysuwa m.in. tezę że nie jest możliwe aby w okresie swej pracy twórczej ten genialny artysta namalował tylko 37 znanych obrazów.  Wedle wyliczeń autorki ,  musiało ich być ok. 300. Na obronę swej odważnej tezy, autorka przytacza ważki argument wynikający m.in. z potrzeb finansowych  licznej rodziny artysty – „ Cyzelowanie przez Vermeera dwóch czy trzech obrazów rocznie to absurd, tak mogli czynić tylko amatorzy, dyletanci, a nie mistrz pędzla. Nie tylko dlatego, że Vermeer  utrzymywał dużą rodzinę i musiał dbać o swoją obecność na rynku, ale także z tego powodu, że wprawy nabiera się poprzez praktykę”. W tej części opracowania autorka wskazuje także jakie sekrety artystyczne decydują o tym, że dzieła tego artysty cieszą się ponadczasowym zainteresowaniem. Utrwalone na obrazach momenty codziennego życia, obdarzone zostały przez Vermeera, niezwykle silnym, kontemplacyjnym charakterem, wywołują u obserwatora efekt medytacji – co jest i pozostanie głównym atrybutem zainteresowania.

Zawartość – Katalogu – czyli drugiej części prezentowanego opracowania, będzie dla historyków malarstwa oraz miłośników twórczości Jana Vermeera niezwykle atrakcyjna pod każdym względem. Dzięki wielomiesięcznym staraniom autorki oraz pracowników redakcji Wydawnictwa DRAGON, w tej części opracowania zaprezentowano reprodukcje wszystkich 37 obrazów zaliczanych obecnie do kanonu dzieł Jana Vermeera. Ten obszerny rozdział rozpoczyna się tabelarycznym zestawieniem, w którym w chronologicznej formie przedstawiono wszystkie dzieła holenderskiego mistrza. Obok miniatury fotografii dzieła, autorka zamieszcza: jego polski i angielski tytuł, sygnaturę, aktualne miejsce przechowywania oraz jego właściciela. Wedle najnowszych badań, spośród zamieszczonych 37 dzieł, autentyczność trzydziestu trzech nie budzi wątpliwości, natomiast cztery są nadal przedmiotem sporów. W dalszej części tego rozdziału znajdują się wielkoformatowe reprodukcje wszystkich dzieł Vermeera wraz z obszerną charakterystyką użytych przez niego środków artystycznych. Charakterystyka dzieł mistrza z Delft, przedstawiona przez dr Beatę Lejman, przybiera formę krótkich esejów, w których autorka przemyca niejako, ogromną ilość informacji, zupełnie dotąd nieznanych. W zamieszczonych opisach znaleźć można m.in. zawiłą historię obrazu „Święta Prakseda”, będącego obecnie w posiadaniu anonimowanego właściciela z Tokio, a który to w latach 1990 – 2014 był własnością Barbary Piaseckiej – Johonson – znanej polsko-amerykańskiej kolekcjonerki dzieł sztuki.  Nie mniej ciekawe są losy innego obrazu Vermeera „ Kunszt malarski”, który w roku 1940 został zakupiony od dotychczasowych właścicieli przez pełnomocnika Adolfa Hitlera – Hansa Posse. Prawne dochodzenie w sprawie przyznania praw właścicielskich temu dziełu zakończyło się dopiero 18 marca 2011 roku i jest  od tej pory własnością Historycznego Muzeum Sztuki w Wiedniu. W swych zamieszczonych charakterystykach autorka nie tylko szczegółowo interpretuje użyte przez artystę środki artystyczne ale każdorazowo  wyjaśnia  także zawiłości związane z datowaniem dzieł, zastosowaną techniką wykonania, rodzajem podobrazia oraz ich sygnaturą. Niezwykle cenną dla historyków sztuki, studentów uczelni artystycznych oraz miłośników malarstwa holenderskiego będzie także obszerne zestawienie pozycji bibliograficznych związanych z Vermeerem, zamieszczone na końcu opracowania. Autorka przytacza w tym zestawieniu 449 pozycji. Jak przystało na naukowe opracowanie, w końcowej jego części znalazły się także streszczenia przygotowane w trzech językach: angielskim, niderlandzkim i niemieckim.

Ponadczasowa spuścizna twórcza Jana Vermeera to w gruncie rzeczy kameralne kompozycje, ukazujące sceny  z życia ludzi, zwyczajnego holenderskiego domu. Geniusz z Delft, odkrywając piękno tkwiące w otaczającym ich świecie, udowodnił że wielkie malarstwo może obejść się bez wzniosłej tematyki ( np. religijnej ). Według wielu znawców, jego sztukę malarską śmiało można nazwać, specyficzną odmianą malarstwa rodzajowego, w którym dokonuje się sakralizacja codzienności.

####5

UWAGA!

Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

Marka

Wydawnictwo Dragon

Informacje dodatkowe

Autor

Beata Lejman

Format

23,5 x 30 cm

Objętość (stron)

274

Oprawa

twarda, szyta, papier albumowy, kredowy

Rok

2022 wrzenień