Wielki Atlas Świata

ISBN: 978-83-7887-981-7 Kategoria: OFERTA TELEMARKETINGOWA

139,00 

Na stanie

Opis

Przedstawiany Państwu „Wielki Atlas Świata”, jest najbardziej aktualnym dziełem kartograficznym jakie ukazuje się w naszym kraju, w ostatniej dekadzie XXI wieku. Prezentowana edycja atlasu Wydawnictwa DRAGON, została dokonana na podstawie uzyskanej licencji od uznanego na całym świecie, niemieckiego wydawnictwa Kunth Verlag. Autorzy opracowania zapewniają, że użyte w atlasie nazwy krajów i ich granice, są zgodne z zaleceniami ekspertów ONZ ( Grupa Ekspertów ds. Nazw Geograficznych ) według stanu na 15 luty 2019 roku (np. Eswatini, Macedonia Północna,  Mjanma). Obok najbardziej aktualnych danych, prezentowane opracowanie charakteryzuje: niezwykle wysoka precyzja map, ich czytelność oraz przejrzysty układ prezentacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na zamieszczonych w atlasie mapach umiejscowionych zostało prawie 71 tysięcy obiektów ( m.in. rzeki, góry, lodowce, wulkany, miasta, zabytki, parki i rezerwaty przyrody, obiekty kultury, trasy narciarskie, teatry a nawet kasyna ), to staje się jasnym że „Wielki Atlas Świata” jest nie tylko źródłem informacji geograficznej, ale także niezwykle obszernym kompendium wiedzy, zaspakajającym oczekiwania i potrzeby współczesnego człowieka. Aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom i oczekiwaniom ze strony czytelników, autorzy opracowania musieli szczególną uwagę zwrócić na szybkość wyszukiwania potrzebnych informacji. Obok klasycznych środków pomocniczych: spis treści, legenda oraz obszerny indeks na marginesach map znajdują się dodatkowe informacje ( odsyłacze ) oraz mapy w dokładniejszych skalach pozwalające na odnalezienie szukanego obiektu.

Zasadniczą cześć atlasu stanowią mapy poszczególnych kontynentów, przy czym  na odrębnych mapach przedstawiono: Arktykę i Antarktydę. Ponieważ powierzchnie kontynentów różną się dosyć znacznie pod względem powierzchni, przy ich prezentacji użyto map w różnych skalach ( od 1: 22 000 000 w przypadku Europy do 1: 44 000 000 w przypadku Azji ). Mapę geograficzną prezentowanego kontynentu, każdorazowo,  poprzedza zdjęcie satelitarne jakiegoś jego fragmentu oraz bardzo krótka informacja tekstowa. Na kolejnych stronach zamieszczona została mapa polityczna kontynentu z aktualnym przebiegiem linii granicznych poszczególnych krajów oraz zaznaczeniem umiejscowienia stolicy a także większych miast. W następnej kolejności na mapach o zdecydowanie precyzyjniejszej skali, zostały zamieszczone poszczególne części ( regiony ) prezentowanego kontynentu. W zdecydowanej większości kontynentów, przy prezentacji ich regionów, użyto jednakowej skali: 1 : 4 500 000. Jedynie w przypadku prezentacji regionów Europy, użyto jeszcze dokładniejszej skali 1: 2 250 000.

 

Bez wątpienia cechą charakterystyczną „Wielkiego Atlasu Świata” jest niespotykana dotychczas ilość obiektów naniesionych na mapy poszczególnych kontynentów. Obok tradycyjnych obiektów takich jak: granice państw, rzeki, drogi, miasta, wysokości i nazwy gór oraz  nazwy i głębokości mórz, na mapach regionalnych poszczególnych kontynentów naniesiono w formie piktogramów ( jest ich w sumie ponad 78 500 ),  miejsca i obiekty kultury  (np.  obiekty kultur religijnych, zamki, pałace, grobowce, pomniki, muzea),  atrakcje turystyczne i pomniki przyrody, oraz obiekty sportowe i rekreacyjne np. stadiony, pola golfowe, parki rozrywki.

Niezwykle ciekawym uzupełnieniem części kartograficznej atlasu jest Leksykon Państw Świata, który jest poprzedzony tabelą prezentującą alfabetyczny wykaz międzynarodowych nazw poszczególnych państw. W Leksykonie Państw Świata krótko scharakteryzowano wszystkie uznane przez ONZ kraje oraz wszystkie uznawane terytoria zależne ( w sumie 199 krajów ). Przy każdym  z omawianych krajów zaprezentowano jego flagę oraz podano podstawowe dane: nazwę stolicy, wielkość powierzchni, liczbę ludności, obowiązującą walutę, obowiązujący język ( lub języki ) a także wysokość PKB w $ USA. Obok tego, indeks zawiera krótką informację o historii i gospodarce opisywanego kraju.

Wielki Atlas Świata” wydany przez Wydawnictwo DRAGON, uzupełnia dotkliwą lukę na naszym rynku kartograficznym, jaka miała miejsce w ostatnich latach. Przypomnijmy, że porównywalna publikacja, wydana przez Wydawnictwo PASCAL, ukazała się w naszym kraju w roku 2003. Zaktualizowany i nowocześnie wydany atlas świata, jaki mamy zaszczyt Państwu zaprezentować, wydaje się być nieodzownym wyposażeniem każdej biblioteki –  tej domowej i szkolnej. Jego zawartość może być bardzo przydatna w trakcie przygotowywania się do wszelkiego rodzaju egzaminów i sprawdzianów na każdym poziomie nauczania.

Na koniec warto podkreślić także na formę wydania. Z uwagi na licencyjne wymogi, atlas został wydrukowany, w wybranej przez Knuth Verlag drukarni na Słowacji, gwarantującej znakomitą jakość druku zamieszczonych map. Jak przystało na publikację kartograficzną, atlas został wydany w dużym, gabinetowym formacie ( 25 x 35 cm ), co zapewnia doskonałą czytelność map. Do druku bloku atlasu użyto grubego papieru kredowego, co gwarantuje jego wieloletnią użyteczność bez obawy o uszkodzenia mechaniczne.

UWAGA!

Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

Marka

Wydawnictwo Dragon

Informacje dodatkowe

Autor

praca zbiorowa

Nr wydania

I

Rok

2019 maj

Format

25 x 35 cm

Objętość (stron)

376

Oprawa

kredowy, papier albumowy, szyta, twarda

ISBN

978-83-7887-981-7