Klub Miłośników Książki

tel. (32) 218-21-75
fax (32) 218-21-76
kmk@alpha.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Owczarskiej 9, 43-100 Tychy, NIP: 634-008-03-14, REGON: 271700546