HIERONIM BOSCH Demonografia. Między Niebem a Piekłem

Przedkładana publikacja jest zupełnie nowym  opracowaniem, przybliżającym dorobek twórczy oraz niezwykle tajemniczą biografię flamandzkiego malarza – Hieronima Boscha  ( ok. 1450 – 1516). Był i jest nadal uważany za najwybitniejszego przedstawiciela brabanckiego renesansu, tworzącego przez całe swoje życie w rodzinnym mieście Hertogenbosch ( od którego przybrał przydomek ). Treścią jego dzieł były przede wszystkim alegorie, gdzie wyśmiewał ludzką głupotę, rozpustę i zakłamanie. Posiadł niezwykły talent do tworzenia złożonych kompozycji zapełnionych fantastycznymi stworami, nawiązując tym samym do symboli alchemicznych, okultystycznych i religijnych. Współcześnie twierdzi się, że jego dzieła były inspiracją dla wielu XX – wiecznych surrealistów (Salvador Dali, Max Ernst czy naszych Zdzisław Beksiński, Jacek Yerka).

CENA KLUBOWA

Opis

Przedkładana publikacja jest zupełnie nowym  opracowaniem, przybliżającym dorobek twórczy oraz niezwykle tajemniczą biografię flamandzkiego malarza – Hieronima Boscha  (  ok. 1450 – 1516 ). Był i jest nadal uważany za najwybitniejszego przedstawiciela brabanckiego renesansu, tworzącego przez całe swoje życie w rodzinnym mieście Hertogenbosch ( od którego przybrał przydomek ). Treścią jego dzieł były przede wszystkim alegorie, gdzie wyśmiewał ludzką głupotę, rozpustę i zakłamanie. Posiadł niezwykły talent do tworzenia złożonych kompozycji zapełnionych fantastycznymi stworami, nawiązując tym samym do symboli alchemicznych, okultystycznych i religijnych. Współcześnie twierdzi się, że jego dzieła były inspiracją dla wielu XX – wiecznych surrealistów ( Salvador Dali, Max Ernst czy naszych Zdzisław Beksiński, Jacek Yerka ).

Mimo upływu czasu,  wieloznaczeniowa twórczość Hieronima Boscha nadal wymyka się jednoznacznej interpretacji, stanowiąc zagadkę dla kolejnych pokoleń badaczy. Kolejnym nierozwiązanym do końca zagadnieniem pozostaje jednoznaczne ustalenie autorstwa dzieł, przypisywanych temu malarzowi. Tak jak w przypadku wielu innych malarzy, dokładna analiza porównawcza oraz najnowsze badania dendrologiczne wniosły zmianę atrybucji obrazów, uważanych niegdyś za oryginały. Te skomplikowane, ale zarazem bardzo ciekawe zagadnienia, starała się wyjaśnić Czytelnikowi autorka tekstu do prezentowanego opracowania – Luba Ristujczina – uznana specjalistka z zakresu historii malarstwa europejskiego, opierając się o najnowsze wyniki badań archiwalnych oraz laboratoryjnych. Analizując najnowsze wyniki badań naukowych oraz treści doniesień konferencyjnych, poświęconych twórczości flamandzkiego  mistrza, nadal nie uzyskano jednoznacznych odpowiedzi na wiele pytań dotyczących jego twórczości. Tematem jego dzieł są w zasadzie wydarzenia religijne, jednakże zastosowana przez artystę symbolika jest bardzo dziwna ( dziwaczna ) co przyczyniło się do ukucia poglądu, iż był Bosch zwolennikiem okultyzmu.

Zawartość merytoryczna przedkładanej publikacji składa się z trzech, bogato ilustrowanych części: 1. Tajemniczy outsider?; 2. Imaginarium. Katalog prac sygnowanych; 3. Obrazy z warsztatu artysty oraz jego naśladowców.

W części pierwszej, autorka z wielką pasją, przybliża nam  tajemnice życia prywatnego artysty oraz szeroko omawia uwarunkowania historyczne w jakich dane mu było tworzyć.

Z punktu widzenia Czytelnika, najbardziej interesująca wydaje się być zawartość części drugiej, prezentowanego opracowania. To właśnie w tej części autorka poddaje gruntowanej analizie 20 dzieł artysty, których oryginalność nie budzi obecnie wątpliwości. Każde z dwudziestu omawianych dzieł, zostało zaprezentowane w postaci dużej, całostronicowej fotografii, opatrzonej obszernym tekstem, w którym autorka objaśnia znaczenie użytej przez malarza symboliki. W wielu przypadkach, całościowej fotografii towarzyszą jej fragmenty wykonane w technice makro, by dokładniej udokumentować znaczenie użytej symboliki. Obok najbardziej znanych dzieł mistrza takich jak: „Ecce Homo z fundatorami”; „Ogród rozkoszy ziemskich i niebiańskich”; „Sąd ostateczny”, znalazły się mniej popularne jak: „Św. Krzysztof niosący Dzieciątko Jezus”; „Tryptyk świętych pustelników”; „Tryptyk z ukrzyżowaną świętą” czy tryptyk „Wóz z sianem”.

W trzeciej części publikacji, autorka poddaje analizie blisko 20 dzieł, których autorstwo nie zostało do tej pory w pełni ustalone. Natomiast dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik badawczych, w przypadku niektórych udało się jednoznacznie ustalić, że ich autorem nie był Bosch. Spośród omawianych przez autorkę dzieł, warto szczególną uwagę zwrócić na takie jak: „Pokłon Trzech Króli” znajdujący się w kolekcji Museum of Art w Nowym Jorku;  „Kuszenie św. Antoniego” z muzeum Pardo czy też „Tryptyk z Hiobem i Świętymi Antonim i Hieronimem” z muzeum w Brugii.

Jak przystało na naukowe opracowanie w końcowej jego części znalazły się obszerne zestawienia przypisów oraz bibliografia tematyczna, co może okazać się niezwykle przydatne np. dla studentów ASP. Użyty przez wydawcę podtytuł DEMONOGRAFIA, w syntetycznej formie ale bardzo trafnie  oddaje treść graficzną dzieł Hieronima Boscha. Czymże są bowiem demony, których mnóstwo można odnaleźć na obrazach mistrza? Właśnie obrazowo ( graficznie ) przedstawionymi upadłymi aniołami ( demonologia – to nauka o aniołach ).

UWAGA!
Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

Informacje dodatkowe

Autor

Luba Ristujczina

Objętość (stron)

240

Oprawa

twarda, szyta, lakierowana obwoluta, papier albumowy, kredowy

Rok

2023 listopad

Format

24,5 x 33,5 cm