Jacek Malczewski

Przesycona pierwiastkiem patriotycznym,  twórczość Jacka Malczewskiego (1854 – 1929), od wielu lat intryguje i przyciąga szerokie rzesze miłośników sztuki. Obok Stanisława Wyspiańskiego, był najwybitniejszym przedstawicielem polskiego malarstwa przełomy XIX i XX wieku. Zdecydowana większość historyków malarstwa polskiego uważa, że użyte przez malarza środki artystyczne, pełne tajemnic, barw i form, pozostają najbardziej znaczącymi osiągnięciami polskiego malarstwa. Potwierdzeniem tej odważnej tezy jest fakt, że jego dzieła do dzisiaj stanowią trzon prezentacji polskiej sztuki, na licznych wystawach europejskich i światowych. W swej drodze artystycznej wypracował własną, niepowtarzalną stylistykę niełatwą do jednoznacznej interpretacji.

Opis

Przesycona pierwiastkiem patriotycznym,  twórczość Jacka Malczewskiego (1854 – 1929), od wielu lat intryguje i przyciąga szerokie rzesze miłośników sztuki. Obok Stanisława Wyspiańskiego, był najwybitniejszym przedstawicielem polskiego malarstwa przełomy XIX i XX wieku. Zdecydowana większość historyków malarstwa polskiego uważa, że użyte przez malarza środki artystyczne, pełne tajemnic, barw i form, pozostają najbardziej znaczącymi osiągnięciami polskiego malarstwa. Potwierdzeniem tej odważnej tezy jest fakt, że jego dzieła do dzisiaj stanowią trzon prezentacji polskiej sztuki, na licznych wystawach europejskich i światowych. W swej drodze artystycznej wypracował własną, niepowtarzalną stylistykę niełatwą do jednoznacznej interpretacji.

Jacek MalczewskiJacek MalczewskiJacek Malczewski

Prezentowana publikacja Wydawnictwa SBM jest szóstą z kolei, w której w przystępnej formie charakteryzowany jest dorobek twórczy oraz biografie naszych  twórców malarstwa. Tak jak we wspomnianych publikacjach wcześniejszych, także i w obecnie prezentowanej, autorką tekstu  jest Luba Ristujczina – uznana specjalistka z zakresu historii malarstwa europejskiego. W swym autorskim opracowaniu, Luba Ristujczina opowiada nie tylko o życiu osobistym artysty ale z rozmachem szkicuje także tło epoki w której żył i tworzył. Jednak zasadniczą część prezentowanego opracowania stanowi charakterystyka obszernego dorobku artystycznego najwybitniejszego polskiego symbolisty. Obszerny i wielowątkowy dorobek twórczy Malczewskiego obejmuje około 2000 obrazów olejnych, z czego do chwili obecnej zachowało się około 1200, zgromadzonych w muzeach i kolekcjach prywatnych. Najliczniejsze dzieła można obecnie podziwiać w Muzeach Narodowych Poznania, Warszawy, Krakowa.  Warto także pamiętać, że blisko siedemdziesiąt płócien artysty znajduje się w Lwowskiej Galerii Sztuki. Dzięki usilnym staraniom autorki oraz pracowników redakcji Wydawnictwa SBM, w prezentowanym opracowaniu mamy unikatową możliwość zapoznania się z reprodukcjami ponad czterdziestu dzieł artysty, znajdujących się w kolekcjach prywatnych.

Jacek MalczewskiJacek MalczewskiJacek Malczewski

Swoją eseistyczną opowieść o barwnym życiu osobistym artysty oraz jego obszernym dorobku artystycznym, autorka zaprezentowała w ośmiu obszernych rozdziałach. Chociaż autorka z wielkim znawstwem rozszyfrowuje skomplikowaną symbolikę jego dzieł, to jak zawsze w takiej sytuacji, pozostawia miejsce na próbę własnej interpretacji licznej symboliki w nich obecnej. Niewątpliwie najbardziej znanym dziełem autora jest „Melancholia”, eksponowanym w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jego pesymistyczna wymowa podkreślająca niemożność wyobcowania się z oków niewoli oraz bezcelowości działań zbrojnych, budzi dreszcze także w czasach obecnych. Natomiast najbardziej podziwianym ( i lubianym ) cyklem  artysty jest seria pięciu obrazów zatytułowanych „Zatruta studnia” – symbolizująca naszą trudną drogę ku poznaniu prawdy. Tak jak w przypadku wielu znanych artystów, także i u Malczewskiego na wielu  płótnach odnajdujemy wizerunki jego muzy – Marii Balowej, z których bez wątpienia najpiękniejszym jest „Wiosna” – obraz którego niestety nie można podziwiać w oryginale gdyż znajduje się w kolekcji prywatnej. W bogatym dorobku artysty znaczące miejsce zajmują autoportrety, których olbrzymią ilość chyba należy przypisać wielką potrzebą tworzenia własnego wizerunku ( autokreacji ).

Jacek MalczewskiJacek MalczewskiJacek Malczewski

W końcowej części opracowania obok szczegółowego kalendarium życia artysty, znajduje się zręcznie skomponowana „Chronologia Najważniejszych Dzieł” – ułatwiająca umiejscowienie w czasie pożądanego dzieła. Jak przystało na naukowe opracowanie, autorka zamieszcza także dosyć obszerne zestawienie bibliografii tematycznej, co może okazać się bardzo potrzebne studentom ASP.  Całość opracowania została wydrukowana na papierze albumowym o wysokiej gramaturze ( 150 g ), co gwarantuje znakomitą jakość reprodukcji zamieszczonych dzieł oraz trwałość użytkowania.

Jacek MalczewskiJacek MalczewskiJacek Malczewski

Uwaga!
Do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy atrakcyjny prezent w postaci drugiej książki.     

Marka

Wydawnictwo SBM

Informacje dodatkowe

Autor

Luba Ristujczina

Format

25 x 33 cm

Objętość (stron)

240

Rok

2024