Słownik Języka Polskiego ( Tom 1 – 12 )

Oferowany zestaw słowników został opracowany przez grono specjalistów współpracujących z redakcją Wydawnictwa Naukowego PWN  oraz redakcją Gazety Wyborczej na potrzeby  serii wydawniczej Biblioteka Gazety Wyborczej w roku 2007. Oferowany zestaw tworzą:

  1.  Tom   1  –  6  Słownik języka polskiego
  2.  Tom  7           Słownik wyrazów obcych
  3.  Tom 8           Słownik synonimów
  4.  Tom 9           Słownik poprawnej polszczyzny
  5.  Tom 10         Słownik frazeologiczny
  6.  Tom 11          Słownik ortograficzny
  7.  Tom 12          Słownik typowych połączeń wyrazowych

Egzemplarze tworzące zestaw, mimo upływającego czasu, znajdują się bardzo dobrym stanie. Jedynie na grzbiecie tomu 10 widać niewielkie ślady uszkodzenia. Bloki poszczególnych egzemplarzy nie wykazują żadnych uszkodzeń. W tekstach brak jest podkreśleń, zaznaczeń itp. Natomiast na frontach i rewersach okładek  znajdują się typowe ślady użytkowania w postaci niewielkich otarć i zabrudzeń.

Kategoria: ANTYKWARIAT

85,00 

Marka

PWN