Wielka apteka świętej Hildegardy

Najdokładniejsze kompendium receptur oraz środków leczniczych, mających swoje źródło w dziełach medycznych świętej Hildegardy z Bingen nad Renem. Wszystkie przedstawione receptury zostały opracowane i przystosowane do wymogów współczesnych przez dwóch wybitnych specjalistów: doktora nauk medycznych Gottfrieda Hertzkę i doktora biochemii Wigharda Strehlowa. Warto zaznaczyć, że na naszym rynku wydawniczym jest to pierwsza publikacja, która w tak obszernej formie objaśnia receptury oraz formy terapii, przekazane przez średniowieczną benedyktynkę.

209,00 

Opis

Monumentalnie wydana, przez krakowskie Wydawnictwo AA, publikacja Wielka apteka świętej Hildegardy jest najdokładniejszym kompendium receptur oraz środków leczniczych, mających swoje źródło w dziełach medycznych świętej Hildegardy z Bingen nad Renem. Wszystkie przedstawione receptury zostały opracowane i przystosowane do wymogów współczesnych przez dwóch wybitnych specjalistów: doktora nauk medycznych Gottfrieda Hertzkę i doktora biochemii Wigharda Strehlowa. Warto zaznaczyć, że na naszym rynku wydawniczym jest to pierwsza publikacja, która w tak obszernej formie objaśnia receptury oraz formy terapii, przekazane przez średniowieczną benedyktynkę. Siostra Hildegarda – mniszka i wizjonerka –  była jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach średniowiecza. Niezwykle silny charakter połączony z nadzwyczajnym intelektem oraz rzadko spotykanymi zdolnościami oratorskimi, uczyniły z niej postać, którą już za życia nazywano „świętą”. Pośród szerokiego grona średniowiecznego społeczeństwa panowało przekonanie, że jej gigantyczna wiedza musi mieć charakter objawiony. Przekonanie średniowiecznego społeczeństwa w połowie XX wieku podzielił austriacki lekarz dr Gottfried Hertzka, odkrywając na nowo dorobek siostry Hildegardy. Gottfried Hertzka, doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Wiedniu, pięćdziesiąt lat swej praktyki lekarskiej poświęcił na przybliżenie współczesnym potrzebującym Hildegardowej medycyny. Jego uczniem i kontynuatorem jest dr Wighard Strehlow. Ich wieloletnia współpraca zaowocowała dopracowaniem kompletnego systemu diagnostycznego i terapeutycznego, w oparciu o wiedzę zgromadzoną w dziełach świętej Hildegardy, umożliwiając tym samym każdemu pacjentowi korzystanie z bogactwa przekazanej przez nią wiedzy.

Generalnie rzecz ujmując, sztuka leczenia w ujęciu siostry Hildegardy opiera się na związku pomiędzy organizmem ludzkim i naturą. Najtrafniej wyraża to cytat zaczerpnięty z jej dzieła: w całym stworzeniu, w drzewach, roślinach, szlachetnych kamieniach oraz zwierzętach, skrywają się tajemne siły lecznicze, o których nikt nie wie, jeśli mu Bóg tego nie objawi”. Bazując na długoletnim doświadczeniu oraz na wnioskach płynących ze zdobytej wiedzy, autorzy prezentowanej publikacji, tak dobrali receptury z ogromnego dorobku Mistrzyni z Bingen, by były dostępne dla współczesnego człowieka. Spośród znanych z pism św. Hildegardy ok. 2000 naturalnych środków i form leczniczych autorzy wybrali około 500 przepisów, które według nich,  w najpełniejszej formie reprezentują dorobek sztuki przyrodoleczniczej średniowiecznej mniszki. Dla lepszej orientacji czytelników, autorzy opracowania zebrali jednostki chorobowe w większe grupy. Do najszerszych grup należą : dolegliwości żołądka i jelit ( 49 schorzeń ); schorzenia skóry ( 38 ); schorzenia układu nerwowego ( 34 ); schorzenia serca i układu krwionośnego ( 26 ); schorzenia płuc ( 21 ) i głowy ( 16 ). Przy większości  z opisywanych schorzeń, autorzy zamieszczają swój komentarz wyjaśniając trudniejsze pojęcia znajdujące się w oryginalnym tekście św. Hildegardy, zamieszczonym obok i wyróżnionym zielonym kolorem czcionki. Oczywiście przy większości z omawianych dolegliwości, autorzy przytaczają odpowiednią recepturę leczniczą, możliwą do samodzielnego wykonania w warunkach domowych. Trzeba jednak przyznać, że niektóre z proponowanych receptur wymagają zdobycia unikatowych środków ( np. pióra ptaków będących pod ochroną prawną – sęp płowy ).         Autorzy proponowanego wyboru zapewniają, że wszystkie zamieszczone receptury zostały sprawdzone w praktyce, pomagając chorym, którzy dzięki zastosowaniu naturalnych leków rekomendowanych przez siostrę Hildegardę, uniknęli inwazyjnych metod leczenia stosowanych przez współczesną medycynę.

Na koniec warto kolejny raz pochylić się nad zagadnieniem zasadności leczenia środkami naturalnymi przy obecnym poziomie klasycznej medycyny. Nawet jeśli niektóre z proponowanych przez siostrę Hildegardę metod czy składników wydadzą się współczesnemu człowiekowi egzotyczne, dziwaczne czy niedostępne, to warto zadać sobie trochę trudu przy ich nabyciu aby uniknąć inwazyjnych metod proponowanych przez medycynę klasyczną, co dodatkowo wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań poza biegowych.

Sposób pozyskania tak wszechstronnej wiedzy przez benedyktynkę z Bingen do dzisiaj nie znalazł wyczerpującego wytłumaczenia. W tej sprawie wypowiedział się także dr Gottfried Hertzka, obalając mit panujący przez wieki, że siostra Hildegarda była pierwszą lekarką i badaczką przyrody w średniowiecznym Świętym Cesarstwie Rzymskim ( taka nazwa obowiązywała w okresie życia siostry Hildegardy ). Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych dr Hertzka dowiódł, że Hildegarda nigdy nie pracowała naukowo, nie posiadała żadnego laboratorium, nie zbierała i nie hodowała ziół. Autor jest przekonany, że swoją wiedzę Hildegarda zawdzięczała ponadnaturalnemu fenomenowi – światłu Bożej inspiracji.

Zamieszczone receptury lecznicze zostały obszernie zilustrowane rycinami i fotografiami co nie tylko ożywia i uatrakcyjnia tekst ale może być pomocnym przy pozyskiwaniu  np. roślin na potrzeby własne. W końcowej części publikacji znajduje się obszerna nota biograficzna dra Gottfrieda Hertzki oraz dwa indeksy: środków leczniczych oraz jednostek chorobowych, które pozwalają na szybkie odnalezienie nazwy szukanej rośliny czy schorzenia. Publikacja została wydana bardzo starannie pod względem edytorskim i wydrukowana na papierze albumowym o bardzo dobrych własnościach wytrzymałościowych na uszkodzenia mechaniczne.

Przekładu tekstu „Wielkiej apteki świętej Hildegardy” z języka niemieckiego na język polski dokonali ks. Jacek Jurczyński – salezjanin, związany przez wiele lat naukowo z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie oraz Renata Serednicka, związana z krakowskim Stowarzyszeniem Willa Decjusza.

UWAGA!

Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

Marka

Wydawnictwo AA

Informacje dodatkowe

Autor

dr Gottfried Hertzka, dr Wighard Strehlow

Format

25 x 34 cm

Objętość (stron)

564

Oprawa

twarda, szyta, papier albumowy, kredowy

Rok

2022 sierpień