Cyceron "Pokój bez książek
jest jak ciało bez duszy"
Czytaj więcej

Znajdź swoją następną książkę

Przejdź do działu

pod redakcją Tadeusza Skoczka

Powstanie Warszawskie
(album z certyfikatem)

Kolekcjonerskie wydanie albumu, przygotowane na okoliczność 80 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ukazuje się w ściśle określonym nakładzie wynoszącym 400 egzemplarzy. Przed stroną tytułową, każdego wydanego w tej edycji woluminu, znajduje się zamieszczony certyfikat z wpisanym numerem egzemplarza, sygnowany przez współwydawcę czyli Muzeum Niepodległości w Warszawie, co w sposób jednoznaczny przesądza o jego niepowtarzalności.

Najnowsze promocje

Klub Miłośników Książki
ul. Owczarska 9, 43-100 Tychy
tel. (32) 218-21-75