Historia Kościoła Katolickiego w Polsce

Monumentalne dzieło, wydane przez krakowskie Wydawnictwo AA, jest jednotomową syntezą ponad tysiącletniej historii, najważniejszej i najstarszej instytucji w dziejach naszej państwowości – Kościoła katolickiego. Autorem tego oczekiwanego opracowania jest historyk i publicysta, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Tomasz Frasik.

Kategoria: Religia

199,00 

Opis

Monumentalne dzieło, wydane przez krakowskie Wydawnictwo AA, jest jednotomową syntezą ponad tysiącletniej historii, najważniejszej i najstarszej instytucji w dziejach naszej państwowości – Kościoła katolickiego. Autorem tego oczekiwanego opracowania jest historyk i publicysta, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Tomasz Frasik. Przed pełniejszym przedstawieniem zawartości prezentowanego opracowania, warto odnotować że na naszym rynku księgarskim od wielu lat brakowało publikacji, która w zwięzłej formie opisywałaby historię naszego ( rodzimego ) katolickiego Kościoła. Znakomicie udokumentowany opis dziejów Kościoła, autorstwa krakowskiego historyka, bardzo trafnie wypełnia tę dotkliwą lukę. W tym miejscu warto skonstatować jeszcze jeden ważny fakt historyczny. Chrzest Polski, przyjęty przez księcia Mieszka I, okazał się nie tylko początkiem chrześcijaństwa w Polsce, ale także zaczynem naszej państwowości. Omawiając dzieje Kościoła w naszym kraju, nie da  się zatem pominąć, historii naszej państwowości. Dzięki przyjęciu chrztu zostaliśmy włączeni do cywilizacji łacińskiej, będącej w swej istocie do chwili obecnej fundamentem kultury europejskiej.

W swym autorskim opracowaniu, w siedmiu obszernych rozdziałach, Tomasz Frasik charakteryzuje najistotniejsze wydarzenia w dziejach Kościoła w Polsce. Poruszane przez krakowskiego historyka zagadnienia, omówione zostały w porządku chronologicznym, przy czym autor poddaje analizie historycznej także szereg wydarzeń mniej znanych z dziejów chrześcijaństwa w naszym kraju ( np. jakie były początki inkwizycji w naszym kraju czy pomoc Władysława Łokietka w zwalczaniu sekty waldensów na Śląsku).

Zawiłe dzieje organizacji struktur kościelnych na ziemiach państwa polskiego zostały przez autora szczegółowo omówione w następujących rozdziałach:

  • Kościół w średniowieczu
  • Kościół w epoce nowożytnej
  • Kościół w okresie niewoli narodowej
  • Kościół podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym
  • Kościół podczas II wojny światowej
  • Kościół w Polsce w okresie komunizmu
  • Kościół w obliczu wyzwań okresu postkomunizmu

W obrębie wymienionych rozdziałów, omówionych zostało dziesiątki zagadnień, które wywarły istotny wpływ na dzieje naszej państwowości oraz postaci i struktury kościelne. Znakomita większość, z omawianych przez autora zagadnień, zostało bardzo obszernie udokumentowana materiałem fotograficznym dokumentów, map, szkiców, planów miejscowości oraz reprodukcjami portretów osób biorących w nich udział. Nie brakuje także reprodukcji obrazów naszych najwybitniejszych malarzy, dokumentujących najważniejsze wydarzenia historyczne. Zwracamy także uwagę na zamieszczone przez autora dane statystyczne, liczbowo dokumentujące omawiane wydarzenia, których próżno szukać w innych opracowaniach.

Ze względu na niezwykle trafnie dobraną formę prezentacji tak obszernego materiału, prezentowana publikacja może być doskonałym wsparciem dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z historii naszego kraju, ale przede wszystkim odkryć jaki wpływ na tę historię miały wydarzenia powiązane z instytucją Kościoła katolickiego.

UWAGA! Do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

 

Marka

Wydawnictwo AA

Informacje dodatkowe

Autor

Tomasz Frasik

Objętość (stron)

758

Rok

2021