REZERWATY PRZYRODY w POLSCE ( egzemplarz uszkodzony )

Prezentowana publikacja kończy trzyczęściowy cykl opracowań Wydawnictwa DRAGON, których naczelną ideą była próba przybliżenia czytelnikowi prawnych form ochrony przyrody w naszym kraju.

UWAGA!  Oferowany egzemplarz posiada na foncie okładki uszkodzony dolny róg. Blok albumu nie posiada żadnych uszkodzeń. Brak jest jakichkolwiek podkreśleń, zaznaczeń w tekście.

ISBN: 978-83-7887-988-6 Kategoria: ANTYKWARIAT

45,00 

Na stanie

Opis

Prezentowana publikacja kończy trzyczęściowy cykl opracowań Wydawnictwa DRAGON, którego naczelną ideą była próba przybliżenia czytelnikowi prawnych form ochrony przyrody w naszym kraju. Dwie poprzednie publikacje z tej serii to Parki Krajobrazowe w Polsce z roku 2015 oraz Parki Narodowe w Polsce z roku 2016. Autorami prezentowanego opracowania są pracownicy naukowi wywodzący się z ośrodków akademickich w Poznaniu i Wrocławiu, którym przewodniczyli profesor Beata Raszka i profesor Krzysztof Kasprzak.

Rezerwaty przyrody, obok parków narodowych i parków krajobrazowych, pozostają jedną z prawnych form ochrony nieożywionych i ożywionych zasobów przyrody w naszym kraju. Pierwsze rezerwaty przyrody na ziemiach polskich zaczęto tworzyć pod koniec XIX wieku w wyniku prywatnych działań posiadaczy wielkich majątków ziemskich np. utworzony w 1886 roku przez hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego rezerwat Pamiątka Pieniacka, gdzie chroniono starodrzew bukowy oraz zwierzęta łowne. W okresie międzywojennym utworzono w Polsce 186 rezerwatów przyrody, obejmujących łącznie 26 604 ha, z których zasadnicza część należała do Lasów Państwowych. Warto zauważyć, że po wprowadzeniu w roku 1949, nowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony przyrody, liczba rezerwatów przyrody w naszym kraju zaczęła bardzo szybko rosnąć. Według danych z 31 grudnia 2018 roku obecnie w naszym kraju znajduje się 1499 rezerwatów przyrody, których łączna powierzchnia wynosi ok. 169 tys. ha, co stanowi 0,5% powierzchni kraju.

Aby spełnić wymogi formalne serii, zakładające że każda z prawnych form ochrony przyrody krajowej, zaprezentowana zostanie w jednym tomie, jego autorzy mogli przedstawić tylko część polskich rezerwatów, spośród prawie 1500 jakie znajdują się obecnie na naszym terytorium. W wyniku wielogodzinnych dyskusji zadecydowano, że opisanych zostanie ok. 25 % rezerwatów znajdujących się na powierzchni każdego województwa, które najpełniej charakteryzują wartości przyrodnicze i kulturowe danego regionu. Efektem końcowym takiej selekcji jest przedkładana publikacja, w której przedstawiono 388 polskich rezerwatów przyrody umiejscowionych w 16 województwach. Charakterystykę rezerwatów w danym województwie rozpoczyna krótki wstęp, w którym autorzy przedstawiaj podstawowe dane dotyczące tej jednostki administracyjnej np. wielkość powierzchni województwa, położenie geograficzne, ilość wszystkich rezerwatów oraz ich powierzchnie, najważniejsze cele jakie stawiane są w zakresie ochrony przyrody. Obok opisu znajduje się mapa administracyjna województwa na której zaznaczono umiejscowienie rezerwatów przyrody, zarówno tych opisanych jak i tych nie opisanych w publikacji.   Prezentacja każdego z wyselekcjonowanych rezerwatów została przedstawiona w ujednoliconej formie. Na początku opisu znajduje się notka encyklopedyczna w której zawarto podstawowe dane rezerwatu:

– rok utworzenia

– powierzchnia ( ha )

– położenie geograficzne

– położenie administracyjne

– rodzaj i typ rezerwatu

– cel ochrony

– powiązania z innymi formami ochrony przyrody

Obok danych encyklopedycznych autorzy w skondensowanej formie przybliżają czytelnikowi najistotniejsze obiekty jakie znajdują się na jego powierzchni. W opisie znajdują się także wskazówki i zalecenia dla zwiedzających oraz informacje historyczne. Zamieszczonemu opisowi towarzyszą piękne zdjęcia, na których prezentowane są najistotniejsze obiekty lub walory przyrodnicze podlegające ochronie.

            W końcowej części opracowania znajduje się alfabetyczny skorowidz nazw rezerwatów, ułatwiający odnalezienie poszukiwanego obiektu oraz spis map i planów na których zaznaczono ich umiejscowienie.

            Warto zwrócić uwagę na staranne wydanie publikacji pod względem edytorskim. Gabinetowy format bloku woluminu został oprawiony w twardą, sztywną okładkę zapewniającą należytą ochronę podczas użytkowania. W trosce o jakość fotografii, wolumin został wydrukowany na grubym papierze kredowym.

UWAGA!

Marka

Wydawnictwo Dragon

Informacje dodatkowe

Autor

B. Raszka, K. Kasprzak, M. Awedyk, P. Krajewski, St. Krystianik

Nr wydania

I

Rok

lipiec 2019

Format

25 x 34 cm

Objętość (stron)

448 stron

Oprawa

lakierowana, papier kredowy wysokiej jakości, szyta, twarda

ISBN

978-83-7887-988-6