Konie. Pochodzenie, rasy, cechy

Prezentowana publikacja jest gruntownie zmodernizowaną wersją albumu, który ukazał się latem 2016 roku pod tym samym tytułem. W wyniku sugestii i postulatów płynących ze strony Czytelników oraz właścicieli stadnin i instruktorów jazdy konnej, autorzy opracowania zdecydowali się na kolejne jego wydanie ale już w znacznie urozmaiconej wersji. Podobnie jak w poprzednim wydaniu, zawartość merytoryczna publikacji, została zaprezentowana w dwóch obszernych częściach.

155,00 

Opis

Prezentowana publikacja jest gruntownie zmodernizowaną wersją albumu, który ukazał się latem 2016 roku pod tym samym tytułem. W wyniku sugestii i postulatów płynących ze strony Czytelników oraz właścicieli stadnin i instruktorów jazdy konnej, autorzy opracowania zdecydowali się na kolejne jego wydanie ale już w znacznie  urozmaiconej wersji. Podobnie jak w poprzednim wydaniu, zawartość merytoryczna publikacji, została zaprezentowana w dwóch obszernych częściach. W pierwszej zatytułowanej Wademekum, przedstawiona została historia pochodzenia konia domowego oraz formy jego użytkowania przez człowieka na przestrzeni dziejów. W dalszej części tego rozdziału została omówiona budowa anatomiczna ciała konia oraz rodzaje jego umaszczenia. Ważnym elementem uzupełniającym opisy są przepiękne fotografie oraz ryciny, które pozwalają na pełniejsze zrozumienie omawianych zagadnień nawet dla osób nie zajmujących się na co dzień hodowlą lub użytkowaniem koni. Realizując sugestie płynące ze strony Czytelników, autorzy opracowania dodali w tej części Wademekum, obszerny rozdział, w którym obszernie charakteryzują tajniki sprzętu jeździeckiego, uprawiane w naszym kraju dyscypliny jeździeckie oraz wprowadzone przez Polski Związek Jeździecki odznaki jeździeckie – brązowa, srebrna i złota. Wymieniony trzystopniowy system został od 1 stycznia 2022 roku poszerzony o czwarty stopień – Jeżdżę Konno. Celem wymienionego systemy jest oczywiście podniesienie jakości szkolenia w klubach i szkółkach jeździeckich. Obok omówienia kryteriów zdobywania wymienionych odznak przez młodych adeptów jeździectwa, autorzy przybliżają także odznaki obowiązujące w innych dyscyplinach jeździeckich: odznaki w powożeniu, woltyżerce, rajdach konnych oraz reiningu ( czyli jeździe w stylu western ).

W drugiej, bardzo obszernej części, zatytułowanej Przegląd ras, szczegółowo scharakteryzowano niemal 60 współczesnych ras koni. Obszerna charakterystyka każdej z omawianych ras zawiera opis pochodzenia rasy, wyglądu zewnętrznego i zachowania.

Ze względu na podstawowe różnice w budowie ciała koni oraz cechach ich temperamentu, wyodrębnia się ich kilka typów. W części omawiającej poszczególne rasy koni opisane zostały: konie gorącokrwiste ( 29 ras ), konie zimnokrwiste ( 11 ras ), kuce i konie miniaturowe ( 12 ras ) oraz konie pierwotne i dzikie ( 7 ras ). Wszystkie omawiane rasy koni zostały scharakteryzowane w jednolity sposób. Opis rasy rozpoczyna się każdorazowo przypomnieniem jej historii. Autorki przytaczają w tym miejscu cały szereg faktów i zdarzeń, które wywarły zasadniczy wpływ na jej powstanie a także zabiegi, które przyczyniły się do zachowania jej czystości. W tej części opisu rasy znajdziemy także informacje o wielkości jej populacji, znanych ośrodkach hodowlanych czy najsłynniejszych reproduktorach. W kolejnym podrozdziale zamieszczone zostały informacje o użytkowaniu danej rasy. Dowiemy się tutaj które rasy najlepiej sprawdzają się jako konie wierzchowe, a które mogą być wykorzystane do ciężkiej pracy pociągowej. Poszczególne rasy koni różnią się nie tylko budową ciała, która w zasadniczy sposób determinuje ich użytkowanie. Te różnice pomiędzy rasami dotyczą  także ich temperamentu co ma zasadniczy wpływ na ich zachowanie i użytkowanie. Autorki przytaczają w tym miejscu cały szereg informacji charakteryzujących inteligencję oraz szybkość uczenia się tych wspaniałych zwierząt. Przy charakterystyce każdej z omawianych ras zamieszczona została tabelka gdzie podane zostały najbardziej podstawowe dane opisujące daną rasę: pochodzenie, wysokość w kłębie, masę ciała, ciekawostki związane z rasą oraz jej inne nazwy ( jeśli takowe istnieją ). Opisowi każdej każdej rasy towarzyszą duże fotografie, pozwalające na dokładne zaprezentowanie przedstawiciela omawianej rasy. Każdorazowo zamieszczone zostało całostronicowe zdjęcie prezentujące pokrój czyli zewnętrzną budowę ciała ( eksterier ) reprezentanta rasy. Zaznaczono na nim kilka punktów, które w najistotniejszy sposób charakteryzują daną rasę: głowa, umaszczenie, ogon, sierść, nogi, grzywa. Uzupełnieniem tych wielkoformatowych fotografii jest kilka zdjęć mniejszego formatu, przedstawiających konia w różnych pozycjach i warunkach co dodatkowo pozwala na prawidłową ocenę jego wyglądu oraz zróżnicowanie w stosunku do innych ras.

Opiekę merytoryczną nad całością publikacji sprawowała dr inż. Ewa Walkowicz z Zakładu Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W końcowej części albumu zamieszczone zostały: słowniczek trudniejszych terminów, indeks ras oraz znacznie rozbudowana bibliografia tematyczna.

Ten starannie wydany i opracowany album jest swego rodzaju bogato ilustrowaną encyklopedią zawierającą ogromny zasób informacji dotyczących pochodzenia, biologii, behawioru, hodowli oraz pielęgnacji konia. Zwierzęcia, które towarzyszyło człowiekowi od zarania dziejów. To przy jego udziale człowiek poznawał i zdobywał świat. I chociaż obecnie coraz rzadziej wypełnia on rolę zwierzęcia pociągowego, to jego niepodważalna gracja widoczna zwłaszcza w ruchu, dalej budzi powszechny zachwyt.

Marka

Wydawnictwo SBM

Informacje dodatkowe

Autor

Patrycja Zarawska, Ewa Walkowicz

Format

25 x 30 cm

Objętość (stron)

400 stron

Oprawa

twarda, szyta, lakierowana obwoluta, papier kredowy albumowy

Rok

2023 ( sierpień )