REMBRANDT. Anatomia sukcesu

Zawartość publikacji, którą mamy zaszczyt i honor zaproponować naszym Klientom, jest rzetelnie udokumentowaną próbą wyjaśnienia wielu zawiłości z osobistego życia artysty, ale przede wszystkim zbliżenia do prawdy w sprawie ustalenia autorstwa ogromnej liczby dzieł przypisywanych przez wieki Rembrandtowi. Próbę wyjaśnienia tego niezwykle delikatnego i trudnego zadania podjęła pani doktor Beta Lejman – absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stypendystka m.in. Rijks Universiteit Leiden, gdzie miała możność zapoznać się z rezultatami najnowszych badań historycznych odsłaniających zawiłe dzieje XVII wiecznego malarstwa holenderskiego.

Opis

       Prezentowane opracowanie, jest rzetelnie opisaną i bogato ilustrowaną biografią, przybliżającą życie i twórczość, jednego z największych malarzy wszech czasów – Rembrandta Harmenszoona van Rijna ( 1606 – 1669 ). Życie tego niepokornego artysty było niekończącym się pasmem miłosnych, finansowych i obyczajowych dramatów. Na jego drodze życiowej obecne były zarówno chwile szczęścia, jak i też rodzinne dramaty ( śmierć swych czworga dzieci, małżonki oraz dwóch towarzyszek życia, które obecnie nazwalibyśmy konkubinami ). Był uwielbiany i obsypywany pochlebstwami  przez rządzących, ale także wykluczany i porzucany przez większość ówczesnej społeczności Amsterdamu. Był artystą najwyższego formatu, który pozostawił potomnym dzieła cechujące się nieprzemijającym artyzmem i prawdziwym humanizmem.

REMBRANDT. Anatomia sukcesuREMBRANDT. Anatomia sukcesuREMBRANDT. Anatomia sukcesu

        Zawartość publikacji, którą mamy zaszczyt i honor zaproponować naszym Klientom, jest rzetelnie udokumentowaną próbą wyjaśnienia wielu zawiłości z osobistego życia artysty, ale przede wszystkim zbliżenia do prawdy w sprawie ustalenia autorstwa ogromnej liczby dzieł przypisywanych przez wieki Rembrandtowi. Próbę wyjaśnienia tego niezwykle delikatnego i trudnego zadania podjęła pani doktor Beta Lejman – absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stypendystka m.in. Rijks Universiteit Leiden, gdzie miała możność zapoznać się z rezultatami najnowszych badań historycznych odsłaniających zawiłe dzieje XVII wiecznego malarstwa holenderskiego.

            Treść merytoryczna tego unikatowego opracowania,  została zaprezentowana przez autorkę, w  dwóch obszernych rozdziałach: Życie oraz Twórczość. Życie osobiste tego XVII wiecznego niderlandzkiego geniusza obfitowało w niezliczoną ilość dramatycznych wydarzeń, które wynikały nie tylko z jego ułomności charakterologicznych ale były także efektem obiektywnych zdarzeń historycznych ( np. sporów religijnych czy wojen jakie toczyły się na terytorium Zjednoczonych Prowincji Niderlandów ( tak brzmiała oficjalna nazwa państwa holenderskiego ). Złożoność tej sytuacji bardzo trafnie oddaje cytat zaczerpnięty z prezentowanego opracowania „ Szczęście rodzinne wymykało się Rembrandtowi z rąk, pewnie po części dlatego, że wciąż trzymał w nich pędzel.  Obciążony ludzkimi wadami i grzechami swej epoki, bo przecież jako mizogin nie tak bardzo odstawał od reszty męskiej populacji, był jednocześnie jednym z największych dramaturgów wśród malarzy”. W końcowej części tego rozdziału autorka przytacza w formie zestawienia, opatrzone datami, najważniejsze fakty z życia prywatnego artysty.

REMBRANDT. Anatomia sukcesuREMBRANDT. Anatomia sukcesuREMBRANDT. Anatomia sukcesu

            W drugim rozbudowanym rozdziale, autorka w oparciu o najnowsze badania historyczne z należytą starannością, przybliża dorobek twórczy van Rijna. Wobec niezwykle mnogiej twórczości Rembrandta, autentyczność niektórych jego dzieł była od dawna poddawana w wątpliwość. Wiele obrazów, które powstały w pracowni artysty zostało wykonanych przez jego uczniów, pod jego nadzorem, w wyniku jego sugestii lub po prostu przez innych malarzy pragnących naśladować mistrza. Jeśli do tego dodamy niemałą działalność fałszerzy to będzie łatwiej zrozumieć dlaczego tak trudno jest ustalić ze stuprocentową pewnością autorstwo wielu dzieł. Na początku XX wieku obowiązujący katalog dzieł Rembrandta zawierał ponad tysiąc pozycji, pod koniec lat sześćdziesiątych tegoż wieku, znany niemiecki historyk malarstwa Horst Gerson zawęził tę liczbę do około sześciuset tytułów. Jak zauważa autorka, ocena autentyczności dzieł Rembrandta stała się nie tylko trudnym ale i niebezpiecznym zajęciem, gdyż właścicielom prywatnym czy państwowym raczej trudno będzie się pogodzić z utratą autentyczności posiadanego „Rembrandta”. Dlatego też w roku 1968,  pod auspicjami Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych, powołano do życia Komisję do Badań Twórczości Rembrandta ( Rembrandt Research Project w skrócie RRP ), której nadrzędnym celem pozostaje ustalenie autentyczności dzieł  i sporządzenie kompletnego katalogu obrazów malarza. W skład powołanego przez tę komisję zespołu badawczego weszli specjaliści z wielu innych dziedzin, m.in. konserwatorzy obrazów, czynni malarze, chemicy. W swej pracy badawczej naukowcy zastosowali najnowsze metody diagnostyki optycznej, komputerowej i chemicznej. W wyniku tych wszechstronnych badań z blisko 700 olejnych obrazów przypisywanych Rembrandtowi usunięto ponad połowę. Analiza rycin i rysunków artysty, które do tej pory nie były tak szczegółowo badane, wciąż trwa. Działalność RRP oraz systematycznie publikowane wyniki badań, budzą do dzisiaj wiele emocji wśród posiadaczy dzieł mistrza. Doszło bowiem do kilku spektakularnych odkryć, w których zakwestionowano autentyczność autora dzieła np. „Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu” i „Święta rodzina ze św. Anną” znajdujące się w Luwrze. Z naszego narodowego punktu widzenia niezwykle interesująco przedstawia się natomiast przypadek odwrotny. Otóż w wyniku ustaleń badaczy RRP dwa obrazy, przypisywane do tej pory pracowni Rembrandta, okazały się być autorstwa samego mistrza ( „Uczony przy pulpicie” i „Dziewczyna w ramie obrazu” – dzieła znajdują się w Zamku Królewskim w Warszawie). Dla porządku przypomnijmy, że w przypadku trzeciego obrazu Rembrandta, jaki znajduje się w naszym kraju ( Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie ) – „ Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” – nigdy nie było wątpliwości co do jego autentyczności autorskiej.

REMBRANDT. Anatomia sukcesuREMBRANDT. Anatomia sukcesuREMBRANDT. Anatomia sukcesu

            Podrozdział zatytułowany przez autorkę Zestawienie obrazów Rembrandta będzie budził bez wątpienia największe zainteresowanie pośród szerokiego grona badaczy, wielbicieli oraz kolekcjonerów dzieł sztuki. Dzięki żmudnej pracy autorki, po raz pierwszy w naszym kraju ukazuje się w języku polskim pełne zestawienie prac Rembrandta, uznanych przez RRP za obowiązujący kanon. Autorka zastrzega jednak, że należy go traktować jako punkt wyjścia do dalszych badań. Przytoczone przez autorkę zestawienie obejmuje 340 prac Rembrandta. Katalog został ułożony w porządku chronologicznym i zawiera następujące dane: tytuł w języku polskim i holenderskim; datę powstania; rodzaj podobrazia wraz z wymiarami; nazwę miejsca gdzie się znajduje (właściciel ).

            Opracowanie w/w zestawienia jest spełnieniem nadrzędnego celu jaki postawiła przed sobą autorka, przystępując do pracy nad tekstem do przedkładanej książki czyli pokazanie najnowszego stanu badań na temat Rembrandta.

            W ostatnim podrozdziale publikacji zatytułowanym krótko „Arcydzieła” znalazło się 20 dzieł Rembrandta, które powszechnie uważa się za najwybitniejsze. Każdy z wybranych obrazów został zaprezentowany w całostronicowym formacie i uzupełniony przez autorkę obszernym esejem wyjaśniającym okoliczności jego powstania oraz cały szereg wiadomości warsztatowych, pozwalających na jego pełniejszą analizę. W grupie wybranych i szerzej zinterpretowanych przez autorkę dzieł znajdują się m.in. „ Lekcja anatomii doktora Tulpa”; „Saskia jako Flora” czy „Wymarsz strzelców” , uważany przez wielu historyków sztuki za najsłynniejsze dzieło artysty, nad którym pracował kilka lat, i gdzie po mistrzowsku zaprezentował formułę portretu zbiorowego. Obraz ten stał się niejako symbolem złotego wieku Holandii.

            Jak przystało na naukowe opracowanie w końcowej jego części znalazły się obszerne zestawienia przypisów oraz bibliografia tematyczna licząca ponad 300 pozycji, co może okazać się niezwykle przydatne np. dla studentów ASP.

UWAGA!
Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

Marka

Wydawnictwo Dragon

Informacje dodatkowe

Autor

Beata Lejman

Format

23,5 x 30 cm

Oprawa

twarda, szyta, papier albumowy, kredowy