Brak w magazynie

Myślistwo w Polsce

Za niewiele ponad miesiąc ( 03. listopada ) w dziesiątkach miejsc naszego kraju, liczna brać myśliwska organizować będzie tzw. hubertowiny czyli zbiorowe polowania o szczególnie uroczystym charakterze, uświęcając tym samym kult swego patrona świętego Huberta. Tegoroczne świętowanie będzie zapewne miało szczególną oprawę ponieważ przypada w roku okrągłego jubileuszu – 100 – lecie powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Z uwagi na ten okrągły jubileusz, wraz z Wydawnictwem DRAGON, zapraszamy naszych Klientów do zapoznania się z zawartością publikacji, przybliżającej niezwykle bogate i zawiłe dzieje Polskiego Związku Łowieckiego – czyli historycznego spadkobiercy organizacji skupiających rzesze myśliwych w naszym kraju.

165,00 

Brak w magazynie

Opis

Za niewiele ponad miesiąc ( 03. listopada ) w dziesiątkach miejsc naszego kraju, liczna brać myśliwska organizować będzie tzw. hubertowiny czyli zbiorowe polowania o szczególnie uroczystym charakterze, uświęcając tym samym kult swego patrona świętego Huberta. Tegoroczne świętowanie będzie zapewne miało szczególną oprawę ponieważ przypada w roku okrągłego jubileuszu – 100 – lecie powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Z uwagi na ten okrągły jubileusz, wraz z Wydawnictwem DRAGON, zapraszamy naszych Klientów do zapoznania się z zawartością publikacji, przybliżającej niezwykle bogate i zawiłe dzieje Polskiego Związku Łowieckiego – czyli historycznego spadkobiercy organizacji skupiających rzesze myśliwych w naszym kraju.

Zawartość merytoryczna przedkładanej publikacji składa się z czterech obszernych rozdziałów w których omówione zostały najważniejsze zagadnienia ściśle powiązane z codzienną działalnością myśliwego. W rozdziale pierwszym „Zarys dziejów łowiectwa w Polsce”, znany historyk i dziennikarz Sławomir Horowski – w obszernej formie przypomina zawiłe dzieje naszego myślistwa. W swej historycznej analizie, autor z niezwykłą swadą, przypomina najważniejsze wydarzenia i postaci historyczne, mające znaczący wpływ na fakt, że w naszym kraju, mimo skomplikowanych wydarzeń historycznych (zabory, utrata państwowości, wojny, transformacje ustrojowe ), utrzymana została żywotność wielu gatunków zwierzyny łownej. Zachęcamy, zwłaszcza przedstawicieli młodszego pokolenia myśliwych, do zapoznania się z dziejami łowów w okresie panowania Piastów, Jagiellonów, królów elekcyjnych oraz w czasie zaborów. Na szczególną uwagę zasługuje jednak zawartość rozdziału „Organizacje łowieckie w odrodzonej Polsce”, gdzie autor krok po kroku przypomina i wyjaśnia zawiłości narodzin Polskiego Związku Łowieckiego – czyli ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej liczne organizacje i związki regionalne, działające na terytorium odrodzonego państwa polskiego. Ze względu na ówczesną sytuację polityczną (np. wojna z sowietami ) oraz znaczną ilość organizacji zrzeszających myśliwych, roszczących sobie prawa do przodownictwa w kraju, było bardzo trudno dojść do sensownego pojednania. Mimo tych organizacyjnych oraz osobistych nieporozumień, w styczniu 1923 roku w Warszawie doszedł do skutku zjednoczeniowy zjazd polskich myśliwych, którego finalizacją było podpisanie stenogramu zjednoczeniowego przez znakomitą większość jego uczestników. Wedle opinii prawników dzień 6 stycznia 1923 roku należy uznać za datę powstania Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, czyli prekursora obecnego Polskiego Związku Łowieckiego. Jak informują obecne władze PZŁ, w setną rocznicę swej działalności, w związku zrzeszonych jest ponad 126 tyś. myśliwych ( w tym prawie 5 tyś. kobiet ), skupionych w 2770 kołach łowieckich, co czyni tę organizację drugą w naszym kraju pod względem liczebności, za Polskim Związkiem Wędkarskim.

Autorem drugiego rozdziału prezentowanej publikacji, noszącego tytuł „Broń myśliwska, historia i współczesność” jest dr Marek Czerwiński. Z uwagi na swój obszerny dorobek naukowy oraz wieloletnią działalność instruktorską w dziedzinie strzelectwa sportowego, dr Marek Czerwiński jest postrzegany w naszym kraju jako niekwestionowany autorytet w dziedzinie broni i myślistwa. Przed omówieniem najistotniejszych zagadnień praktycznych autor w obszernej formie przybliżył złożoną historię rozwoju broni myśliwskiej, przytaczając cały szereg ciekawostek oraz przypadków, które legły u podstaw nowych rozwiązań w zakresie budowy i sposobu użytkowania broni. Dla współczesnego myśliwego, niezwykle przydatne mogą okazać się wiadomości zawarte w podrozdziale „Współczesna broń myśliwska oraz optyka” , gdzie autor omawia kilka najciekawszych nowych modeli broni myśliwskiej – CZ 600, Sabatti Saphire oraz najnowsze celowniki optyczne. W kolejnych podrozdziałach, które śmiało można nazwać poradnikowymi, autor omawia takie zagadnienia jak: naukę postaw przy strzelaniu, oddawanie strzałów w trudnych warunkach terenowych a na zakończenie przypomina „biblię myśliwego” czyli 20 zasad strzeleckich oraz klasyfikację broni.

W trzecim, obszernym rozdziale zatytułowanym „Kuchnia myśliwska” zamieszczono 120 receptur, których osnową jest dziczyzna. Wszystkie zamieszczone w tym rozdziale receptury zostały opracowane przez wybitnego mistrza kucharskiego Henryka Dębskiego i za zgodą spadkobierców jego dorobku przystosowane do współczesnych wymogów prawnych i sanitarnych. Prezentowane receptury opatrzone zostały danymi liczbowymi używanych produktów ( waga, objętość, liczba ), przy założeniu, że danie jest przygotowywane dla czterech osób. Aby ułatwić realizację wybranego przepisu, obok składu produktów znajduje się komentarz słowny, gdzie autor w syntetycznej formie, instruuje czytelnika o sposobie i kolejności postępowania w czasie przygotowywania danej potrawy. Spośród 120 zamieszczonych przepisów najwięcej miejsca poświęcono recepturom możliwym do przygotowania z jelenia – 38, w następnej kolejności z dzika – 30 oraz sarny – 10. Nie zabrakło także receptur opracowanych na bazie tuszek z kaczki i bażanta. Warto także podkreślić, że obok słownej treści receptur znajdują się także duże kolorowe fotografie na których zaprezentowano finalny wygląd przygotowanych potraw. Te unikatowe fotografie zostały wykonane dzięki wydatnej pomocy personelu Restauracji U Myśliwych w Poznaniu, Karczmy Spichrz w Toruniu oraz Osady Karbówko w miejscowości Elgiszewo. Na końcu rozdziału znajduje się indeks nazw potraw, ułożony w porządku alfabetycznym, ułatwiający odnalezienie poszukiwanej receptury.

W końcowej części prezentowanego opracowania znalazł miejsce rozdział „Sygnalistyka łowiecka”, gdzie w syntetycznej formie omówiono rolę i znaczenie sygnałów myśliwskich, będących w swej istocie nieodzownym elementem polowań, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Uzupełnieniem podstawowych informacji tekstowych jest także zapis nutowy trzydziestu najważniejszych i najpopularniejszych dla tradycji myśliwskiej sygnałów np. pobudka, powitanie, koniec polowania, posiłek, król polowania, Darz Bór.

UWAGA!
Tradycyjnie do każdego zakupionego egzemplarza dodajemy wartościowy prezent w postaci innej książki.

Marka

Wydawnictwo Dragon

Informacje dodatkowe

Autor

Marek Czerwiński, Henryk Dębski, Sławomir Horowski

Objętość (stron)

304

Format

21,5 x 29 cm

Oprawa

twarda, szyta, papier albumowy, kredowy